VISION & MISSION

 

I vores bæredygtige arkitektoniske vision står mennesket og hensynet til miljøet sammen om at skabe trivsel og sanselige, glade oplevelser, der i samspillet mellem rum, proportioner, lys og overflader samler form, funktion og materialer i harmoniske enkle helheder og detaljer, som udfordrer og stimulerer brugerne på brugernes egne præmisser.

Derfor starter vi i Bjerg Arkitektur altid vores projekter i en åben og ærlig dialog, hvor vi sammen med kunder og brugere afdækker individuelle ønsker og behov – en fælles dialogbaseret proces, der med afsæt i helheden sætter mennesket og samarbejdet i fokus og sikrer kunderne et unikt og skræddersyet, personligt byggeri.

Derefter sætter vi vores ekspertise i spil på tegneborde og skærme i en mission, der altid sigter mod at spejle innovative, bæredygtige og energioptimerede løsninger i et byggeri, der i en enkel arkitektonisk streg udfordrer arkitekturen og skaber glade oplevelser for kommende brugere og beboere mange årtier ud i fremtiden.

 

 

LAVENERGIBYGGERI & BÆREDYGTIGHEDSKONSULENTER

Hos Bjerg Arkitektur har vi siden starten i 1987 opsamlet viden om bæredygtig arkitektur og siden 2007 har vi arbejdet målrettet med udvikling og optimering af energirenovering og passivhusbyggerier.

Denne specialisering har bibragt Bjerg Arkitektur dybgående erfaring og en unik viden, der både i ind- og udland placerer virksomheden blandt de førende specialister indenfor bæredygtig og energioptimeret arkitektur samt passivhusbyggerier.

I dag udgør passivhusrenovering baseret på præcise totaløkonomiske analyser sammen med udvikling og byggeri af nye passivhuse og lavenergibyggerier til både private og offentlige bygherrer næsten 80 procent af vores projekter, og alle medarbejdere, der arbejder med skitsering, projektering og tilsyn, er uddannet som certificerede passivhusdesignere, ligesom mange medarbejdere har en videreuddannelse som DGNB og BREEAM-konsulenter.

Derved sikrer vi os, at alle medarbejdere har en holistisk tilgang til begrebet bæredygtighed og trækker i samme retning med de mest bæredygtige og højest mulige energikriterier for øje, og vi sikrer vores kunder en optimal rådgivning om den påvirkning, de konsekvenser og den indflydelse deres valg har på sted, miljø og samfund både i dag og i fremtiden.

Vission & Mission-03

BJERG INNOVATION

Men - om end kunderne og de mennesker, vi bygger for, har højeste prioritet, har vi hos BJERG Arkitektur samtidig et skarpt øje på udbredelse, udvikling og kontrol af kvalitetsløsninger til bæredygtigt byggeri.

Derfor etablerede vi i 2010 sammen med det globale passivhuscenter i Darmstad det første danske passivhus center, BJERG INNOVATION, der som eneste danske tegnestue er godkendt til at certificere nye passivhuskomponenter.

Derudover certificerer tegnestuen nye passivhuse og passivhusrenoveringer, den står for rådgivning og uddannelse af eksterne energikonsulenter og deltager som ekspert på både den årlige europæiske og nordiske passivhuskonference, hvor vores unikke viden videreformidles via via videnskabelige oplæg og papers.

foredragsholder

DGNB

PassivhusPlatte

PassivhusDesigner

cradletocradle01