Af Søren Riis Dietz, BJERG Arkitektur Toftebo i Værløse, Furesø Kommune Det energirenoverede boligbyggeri Toftebo i Værløse, er et gennemgribende eksempel på, hvordan det almene boligbyggeri fremtidssikres ud fra en totaløkonomisk kalkule, uden om landsbyggefonden. Men hvordan kan vi nedbringe udledning af fossilebrændstoffer gennem lavenergirenovering? Det har vi hos BJERG Arkitektur erfaring med gennem passivhus-renovering…

Læs mere
Onsdag den 14. november var børn, naboer, håndværkere, bygherrer, arkitekter og rådgivere samlet til rejsegilde i det nye børnehus i Hareskov. Børnehuset er placeret på den stille villavej og opføres i stil med de omkringliggende boliger i røde mursten. Det er legepladsen som afgrænser og danner de ydre rammer for ”huset mellem træerne”, et hus…

Læs mere
Vi er stolte af at være blant finalistere i hele 2 kategorier med vår renovering av Toftebo Boligbebyggelse, hvor vi har opnået en samlet reduksjon i CO²-utslipp på 89% og et redusert varmebehov med 93%. Juryen har funnet frem til de i alt 27 finalister og nominert til priser i 9 forskjellige kategorier med fokus…

Læs mere
Vi er enormt stolte av å motta prisen for Årets Byggeri 2017 i kategorien ’Bolig’ for Toftebo.“Danmark streber etter å gjøre seg uavhengige av fossile brendstoffer, og bygninger er en av de helt tunge energiforbrukere. Toftebo demonstrerer at det er mulig å renovere den eksisterende bygningsmasse til passivhus-standard innen for den allmenne ramme.” Slik lyder…

Læs mere
BJERG Arkitektur deltar på #FutureBuilt2016 -konferanse i Oslo for fremtidens bærekraftige bygg og byutvikling. Oslo kommune skal halvere sine utslipp innen 2020 og kutte med 95% innen 2030. Et viktig virkemiddel for å oppnå dette er krav om energipositive bygg, og vi hos BJERG er klare for å bidra med vår kunnskap i Oslo!
BJERG har i samarbeid med Georg Andresen & Sønner og IN’BY vunnet totalentreprisekonkurranse om Nansenparken Barnehage på Fornebu i Bærum Kommune. Vi ser fram til en spennende prosess hvor 2400 m2 barnehage og 1300 m2 parkering, innenfor en entreprisesum på 100 millioner NOK, skal flettes sammen med både lekeplass på taket og flotte kikk over Oslofjorden!
BJERG Arkitektur har nettopp vendt hjem fra studietur til den Østerrikske delstat Vorarlberg. I Vorarlberg blomstrer viten om – og kreativiteten med – moderne trebygg. Hos Bjerg gleder vi oss til mulighetene for å innarbeide ny viten og nye idéer i kommende prosjekter.
BJERG ARKITEKTUR har åpnet avdeling i Oslo som følge af tegnestuens suksess med bærekraftige passivhusbarnehager i Oslo. Vi har flyttet inn i nytt kontor på Hoffsveien 21-23 på Skøyen , og det feires med bobler og sol. BJERG er BRA i NORGE!
Grunnstensnedleggelsen ved oppøringen av Rådhuslundens 86 bærekraftige familievennlige boliger fikk fin pressedekning av lokale medier. Se klippet på TV2 Lorry Se billederne på SN.dk Endnu et klip på TV2 Lorry
BJERG har i samarbeid med Dansk Boligbyg og Orbicon vunnet totalentreprisekonkurrensen om demenspleiehjemmet Tornhøjhaven, i Aalborg. Vi jobber allerede på høytrykk med prosjekteringen av 7000 m2, som tilsammen skal fungere som en liten landsby. De individuelle bygningene og funksjonene i ”byen” er tilrettelagt for å gi beboere en mer stimulerende og gjenkjennelig hverdag. Entreprisesummen er i alt…

Læs mere