Lars Thon Andreasen

Fakta

Bygningskonstruktør m.a.k, Sertificert Passivhusdesigner
Birthyear 1976
Educated 1976
Employed since 2007

Utdannelse

Certificeret passivhusdesigner
Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer

Ansvarsområder

Arbejdsmiljøkoordinator
Byggeleder og fagtilsyn
Projekteringsleder
Projektleder
Udenlandskorrespondent (Norge)

Beskrivelse

Lars Thon Andreasen har gennem sine 15 års erfaring med prosjektering, prosjekteringsledelse og tilsyn en solid erfaring med alle byggefaser. Gjennom de sidste 7 år har Lars arbeidet intensivt med energioptimeringsprosjekter og passivhusbygg og har derfor opbygget en spesialviten innenfor energibygg.
Lars udviser i hvert projekt et stort engasjement og overblikk og tilstreber å finne de beste løsninger for byggherren. Lars er i forlengelse af sin handlekraft og samarbeidsorienterte tilgang en lagspiller, som leverer prosjekter af høy kvalitet.