Hjemvendt fra inspirasjonstur

4 November, 2016 13:06

BJERG Arkitektur har nettopp vendt hjem fra studietur til den Østerrikske delstat Vorarlberg. I Vorarlberg blomstrer viten om – og kreativiteten med – moderne trebygg. Hos Bjerg gleder vi oss til mulighetene for å innarbeide ny viten og nye idéer i kommende prosjekter.

BJERG LIVE