Aalborg

MØLLEGADE 11 A
9000 AALBORG
DANMARK

BJERG, Aalborg

BJERG Arkitekturs avdeling i Aalborg var virksomhetens første knopputspring ut av Hjørring og ble etablert i 2005 som ledd i oppkjøpet av en arkitektvirksomhet ved havnefronten i Fjordgade.

Forholdene i Fjordgade ble imidlertid raskt for snevert, likesom lokasjonen – blant annet som konsekvens av arbeidet med utbygging og fornyelse av Aalborg Havnefront – viste seg å være lite tilgjengelig, og i dag er Aalborg-avdelingen, som også huser Bjerg Innovation og Dansk Passivhus Center, rykket videre til Møllegade i det sentrale Aalborg, hvor avdelingen har residens i Syndikatet sammen med en rekke andre kreative virksomheter.

Bjerg Arkitektur Aalborg har i tett samarbeid med vår avdeling i Hjørring vært primus motor i utvikling av bærekraftig boligrenovering og skolerenovering samt nybygging av villaer, pleiesentre og barnehager i Aalborg Kommune, i tillegg til at avdelingen har stått i spissen for utviklingen av et markant og premiert prestisjebygg på den nye aalborgensiske havnefronten.