OSLO

HOFFSVEIEN 21-23
0275 OSLO
NORGE

BJERG, OSLO

Internasjonale utsikter og mot til å gå nye veier har alltid spilt en sentralt rolle i utviklingen av Bjerg Arkitektur, som en av de første danske arkitektvirksomheter så mulihgetene på det norske markedet, der vi i 2011 vant konurransen om utviklingen av Oslo’s første passivhusbarnehage.

Det ble startskuddet til et mangeårig samarbeid med Oslo Kommune om utviklingen av nye, bærekraftige institusjoner og la grunnlaget for at Bjerg Arkitektur i mai 2016 – etter i konkurranse om å stå som fadder til ytterligere tre store passivhusbarnehager med barn fra 0-6 år – etablerte en reell avdeling i den norske hovedstaden.

Avdelingen, som i direkte tilknytning til våre norske samarbeidspartnere er etablert sentralt i forhold til Oslo Sentrum og offentlig transport til Oslo Lufthavn Gardermoen, er i dag høyt anerkjent som ledende rådgiver på utvikling av bærekraftige institusjoner og er fortsatt under utvikling. I fremtiden retter den norske avelingen søket mot videre utvidelse innenfor blant annet almenne boliger, pleiehjem og ungdomsboliger som energibygg.

.