GODKJENNINGER & SERTIFISERINGER

 

BÆREKRAFTKONSULENTER

Alle skisserende, prosjekterende og tilsynsførende medarbeidere er videreutdannet til sertifiserte passivhusdesignere, for at alle skal arbeide etter samme kunnskap og mot samme mål, med de høyest mulige energikriterier for øyet. Omtrent 80% av designkontorets prosjekter, både tidligere og nåværende, har siden 2007 vært passivhus og lavenergibygninger. Passivhusprosjektene omhandler både passivhusrenoveringer med grunnlag i totaløkonomiske analyser og beregninger, samt passivhus som nybygg. Passivhusprosjektene utføres både for private byggherrer, boligselskaper og kommuner. Designkontoret har gjennom de senere årene videreutdannet flere medarbeidere til å bli sertifiserte DGNB-konsulenter og BREEAM-konsulenter. Den holistiske tilnærmingen til bærekraftbegrepet er en nødvendig måte betrakte påvirkningen, konsekvensene og innflytelsen som våre bygninger har på sted, miljø og samfunn. Både nå og i fremtiden.

SENTRAL GODKJENNING

Vi har Sentral Godkjenning for Prosjekterende i Norge. Denne godkjenningen er en kvalitetsordning som beskriver firmaets legitimitet og kompetanse, basert på dokumentasjon, praksis og rutiner for kvalitetssikring. Med sentral godkjenning viser firmaet at det:

  • Har rett kompetanse til å utføre oppdrag i byggesaker
  • Oppfyller de lovpålagte kravene til drift
  • Har betalt utestående skatter og avgifter