RammeaVtaler

BJERG Arkitektur har oppnådd rammeavtaler med forskjellige aktører, herunder et utvalg boligselskaper og Forsvarets Eiendomsstyrelse, vedrørende både arkitektrådgiving og bygherrerådgiving i VestDanmark.

En rammeavtale er en løpende avtale mellom en eller flere ordregivere på den ene side og en eller flere tilbudsgivere på den andre. Formålet med en rammeaftale er å fastsette vilkårene for de kontrakter som skal inngås i løpet av en nærmere fastsatt periode, navnlig med hensyn til pris og mengder.

Varigheten av BJERG Arkitekturs rammeavtaler er varierende.

Tegnestuens gjeldende avtaler kan ses her.