Andelsboligforeningen Lundhøj

Byggeår

1996, 2003

Ytelse

Arkitektrådgivning, Planlægning

By/Placering

Hjørring

Beskrivelse

En privat initiativgruppe var starten på denne andelsbolig-bebyggelsen som utgjøres av seniorer som ønsket å fraflyttes sine villaer i nærområdet av Lundhøj.

Bebyggelsen ble en samlet bebygelsesplan med 20 selvstendige boligenheter med hvert sitt private hageareal men med en nærhet, og samlet bebyggelse med et felleshus som et samlende element. Bebyggelsen er utført som en murt konstruksjon med stor høyde på rommet i oppholds- og spiseareal. Hvilket gir en god romslighet i boligen til tross for deres begrensede arealstørrelse på 90-110 m2.

Materialmessig er bebyggelsen utført som murt byggverki røde murstein med sort, høy sokkel og trebekledt gavle. En vár og meget harmonisk bebyggelse med åpne arealer imellom boligene i et grønt, rekreativt boligområde.

Arkitekturpris:
Andelsboligforeningen Lundhøj Hjørring Kommunes Arkitekturpris 1999

Begrunnelse for premiering: ”Lundhøjbebyggelsen premieres som et godt eksempel på en ”tett-lav”-boligbebyggelse. I kraft av sin bebyggelsesplan, som på en naturlig måte plasserer husene i det skrånende terrenget, er det skapt uterom, tiltalende og anvendelige for ulike formål. De 20 boligene har alle samme gode planløsning, men ved hjelp av farger og materialer, har man oppnådd et variert fasadeuttrykk med den høye, sorte sokkelen som gjennomgående tema”.

SIMILAR PROJECTS