Barnehagen Karolinelund, DGNB Platin

Byggeår

2016, 2017

Ytelse

Arkitektrådgivning, Energirådgivning & Energidesign, Projektering

Pris

11.000.000

Areal

850 m²

Enrrepriseform

Totalentreprise

By/Placering

Aalborg

Byggherre

Aalborg Kommune

Samarbejde m.

Lund & Staun, By+Land, MOE

Beskrivelse

Barnehagen Karolinelund til 99 barn er en særdeles bærekraftig barnehage, som er prekvalifisert til DGNB Platin. Den grunnleggende tanken, som ligger i prosjektets arkitektur, er, at en barnehage i sakens natur er et av livets første utviklingssentre, der grunnsteinen til vår oppvekst, sosiale interaksjon og læring legges. Derfor tror vi på, at god arkitektur til barn skaper rom, som er utfordrende, levende og fylt med oppfordringer til lek og utvikling – og likeledes gir rom for stillhet og fordypelse.

Arkitektonisk er banehagen delt opp i 3 hovedvolum: 2 storgrupper og en servicekjerne med personalfasiliteter. I sentrum er det plassert et stort fellesareal, med direkte og visuell forbindelse til de grønne utearealene, som binder de 3 hovedvolum sammen og danner et sentralt oppholdsareal i barnehage. Arkitekturen (under loft såvel som himmel) danner rammen rundt mangfoldige muligheter for barn og pedagoger. Barnehagen skal likeledes fungere som et redskap for pedagogene, som støtter opp under den pedagogiske visjon og blir en medspiller for realiseringen av pedagogenes faglighet. Ikke minst fordi en barnehage er en arbeidsplass, man som pedagog skal trives på, være stolt av og bli inspirert av.

Karolinelund er prekvalifiserer til DGNB Platin status, som er den beste medalje innenfor DGNB-systemet. Prosjektet kjennetegnes ved en stor bredde i bærekraftige tiltak, så det handler både om energi, levetid og totaløkonomi, men også om, at en bygning til barn strengt talt bør utformes, så klimavennlig og naturlig som mulig. Barnehagen er oppført i tre, både i konstruksjon og fasade, samt grønt lag, hvilket understreker byggverkets formspråk, der overgangen mellom ute og inne viskes ut. Arkitekturen er designet for å ta hensyn til barna og deres lek – fremfor at barna skal ta hensyn til bygningen i deres lek. Utvendig er barnehagen en diskré litn, grønn ås på det området hvor gamle Tivoli lå. Barnehagens bærekraftige fasade med treprofiler og grønt tak smelter inn i det sentrale fellesrommet i barnehagen, som visuelt flyter ut i det grønne lekelandskap. Også innvendig er arkitektur, pedagogikk, natur, lek og læring smeltet sammen, noe som gir fleksible rammer, slik at det skapes plass til både små og store fellesskap. Enheten gir både drivkraft for spontan lek og mer planlagte læringsaktiviteter med fokus på bærekraftige tiltak i form av læring om energi, økologi, sykluser m.m.

Aalborg Kommunes Kunstfond har utsmykket barnehagen innvendig.

Konkurranseresultat:
Tildelt 1. premie i konkurranse utlyst av av Aalborg Kommune

SIMILAR PROJECTS