Bråtenalleen Barnehage

Byggeår

2016

Ytelse

Arkitektrådgivning, Energirådgivning & Energidesign

Enrrepriseform

Totalentreprise

By/Placering

Oslo

Samarbejde m.

IN'BY, Georg Andresen & Sønner

Beskrivelse

Den nye barnehagen på Bråtenalléen skal bestå av 8 baser og oppføres som passivhus og til plusshusstandard. For å kunne oppnå en best mulig energistandard er det viktig å integrere designprinsippene for dette helt fra starten, og en kompakt bygningskropp med en bevisst orientering i forhold til solen er første bud for å redusere varemtap og optimere passive varmebidrag. Dette gjøres blant annet ved riktig tilpasning av vindusrutenes størrelse og orientering mot himmelretningen.

Grunnens topografi, lysforhold, støyforhold, vegetasjon og form er retningsgivende for valget av bygningstypologi og for plassering av bebyggelsen. Barnehagen plasseres så langt nordøst som mulig på grunnen. Hermed frigjøres en størst mulig lekeplass mot syd og vest, hvor vi hermed drar full fordel av det stedet har å tilby i form av synspunkter, lys og luft.

Konkurranseresultat:
Tildelt 2. premie i konkurranse utlyst av Omsorgsbygg Oslo Kommune

SIMILAR PROJECTS