Gadehavegård

Byggeår

2016

Ytelse

Brugerinvolvering, Energirådgivning & Energidesign, Projektering, Tilsyn, Totalrådgivning, Udvikling & Innovation

Pris

Fase 1: Fase 2: I alt ca. 500mill. dkr.

Areal

Fase 1: Fase 2: ialt. 72.000 m²

Enrrepriseform

Totalentreprise

By/Placering

Taastrup

Byggherre

DOMEA, EUPD støtte

Beskrivelse

Prosjektet er en energioptimering av en stor boligbebyggelse fra boligselskapet DOMEA i København. Gadehavegård er en større kommunal boligbebyggelse, med et boligareal på ca. 72.000 m2, som før renoveringen var karakterisert som en potensiell ghetto. Ved prosjektets start var det derfor essensielt å utarbeide en helhetsplan som tok høyde for både byggetekniske, energimessige og sosiale problematikker. Prosjektet er støttet med midler fra EUPD.

Til å starte med gjennomgikk BJERG Arkitektur den eksisterende bygningsmassens generelle tilstand, først og fremst i sammenheng med energiforbrug og potensiale for energioptimering. Før-synsundersøkelsen resulterte i en rapport som inkluderte en energiscreening. På bakgrunn av denne ble beboerprosessen satt i gang. Her spilte BJERG Arkitektur en stor rolle ved å avholde beboermøter og workshops.

Utover å ha gitt bygningen et mer innbydende uttrykk har renoveringen også oppnådd en energisparing på hele 85 prosent, og bygningen er nå Danmarks mest energieffektive kommunale boligblokk – både innen renovering og nybyggeri. Blokka skal nå danne modellprosjekt for den resterende bebyggelsen, som renoveres i årene framover.

Merkostnader og energisparing resulterte sammen i en husleiestigning på kun 190 kr.

BJERG Arkitektur er totalrådgiver for prosjektet, som inkluderer før-synsundersøkelse, energiscreening, helhetsplan og arkitektrådgivning, og har ansvar for brukerinndragelse, arkitektprosjektering inkl. energiberegninger og -optimering, projekteringsledelse og byggeledelse.

Beskrivelse

FOKUSOMRÅDER/
• PASSIVHUS RENOVERING
• OMFATTENDE WORKSHOPS OG TÆT
BRUGERINDDRAGELSE

SIMILAR PROJECTS