Hjørring Gymnas

Byggeår

2015

Ytelse

Arkitektrådgivning, Bygherrerådgivning, Energirådgivning & Energidesign, Projektering, Tilsyn, Totalrådgivning

Pris

ca. 24 mill. dkr.

Areal

ialt. 3.000 m²

Enrrepriseform

Totalentreprise,Hovedentreprise

By/Placering

Hjørring

Byggherre

Hjørring kommune

Samarbejde m.

Etape 1 HP byg/MOEEtape 2 Madsen&Hedegaard/Erasmus&Partnere

Beskrivelse

Hjørring Gymnasium har, etter den etasjeoppdelte renoveringen, ombyggingen og tilbygget av Hjørring Gymnasium, fått et ny passivhustilbygg med en ny, presentabel hovedinngang og foajéområde, samt nye lokaler til de kreative fagene, inkludert nye musikklokaler, et stort dramalokale med mulighet for å spille teater to veier, et nytt auditorium, som gir helt nye rammer for gruppearbeid eller felles foredrag, og et multimedialaboratorium. Tilbygget omkranser den eksisterende festsalen som i samme omgang er blitt totalrenovert. Utover dette er idrettsfasilitetene gjennom-modernisert med renoverte indrettssaler, omkledningsfasiliteter og fellesfasiliteter. Et fitnesslokale er bygget på og det er skapt en presentabel inngang til de nye idrettsfasilitetene fra undervisningsgangen. Eksisterende fasiliteter er energirenovert og alle tilbygg er ført opp etter passivhusprinsippene.

Gjennom hele prosjektet har det vært en tett brukerinkludering med involvering av både lærere, administrativt personale og elevrepresentanter. Brukergruppen presenterer deres ønsker og behov ved gjennomgang av bygningen og etterpå utarbeider designkontoret idé- og skisseutkast, med tilhørende kommentering og tilretting etter brukergruppens ønsker og behov.

I første etappe stod BJERG Arkitektur for arkitektrådgivningen inkludert prosjektforslag, passivhusdesign, helhetsplan, totalenterprise, forsyningsmaterialer og byggherrerådgivning. I andre etappe var BJERG Arkitektur totalrådgiver.

Konkurranseresultat:
Tildelt 1-premie i konkurranse

Arkitekturpris:
Musikktilbygget, med ny hovedinngang, musikk- og dramafasiliteter, samt servicefasiliteter og auditorium m.m. er blitt premiert med Hjørring Kommunes Arkitekturpris 2014.

Begrunnelse for premiering: ”Et vellykket tilbygg som bdiner gymnasiets eksisterende bygninger fint sammen og danner en ny, innbydende fasade og velkomst. Et sympatisk og hamonisk tilbygg som er gjennomført funksjonell og estetisk. Tilbygget fremtrer med god materialvirkning og med mange fine detaljer”.

Sitat:
”BJERG Arkitektur har, i forbindelse med nybygging av en kreativ fløy, utarbeidet et spennende byggeprosjekt, et meget omfattende anbudsmateriale, konstruktiv rådgivning og kompetent byggeledelse” Lars Høgh, Viserektor, Hjørring Gymnasium

Beskrivelse

“BJERG Arkitektur har i forbindelse med nybygning af en kreativ fløj udarbejdet et spændende byggeprojet, et meget omfattende udbudsmateriale, konstruktiv rådgivning og kompetent byggeledelse.”

Lars Høgh
Vicerektor, Hjørring Gymnasium

SIMILAR PROJECTS