Kjelsåsveien Boliger Omsorg+

Byggeår

2018

Ytelse

Arkitektrådgivning, Arkitektur

Areal

9.000 m²

Enrrepriseform

Arkitekt og Rådgiver

By/Placering

Oslo

Byggherre

Omsorgsbygg, Oslo Kommune

Samarbejde m.

GAS Georg Andresen & Sønner AS, IN'BY landskapsarkitekter

Beskrivelse

80 Boliger, felelsarealer og offentlige funksjoner

Det nye Kjelsåsveien 114-116 omsorg+ ligger på en tomt med store kvaliteter, fritt opp fra den tette byen med utsikt til Frysja mot vest og Grefsenkollen i øst. Tomta heller slakt mot vest med påfølgende gode solforhold. I sør innenfor prosjektet ligger et ca. 1500m2 stort og tilgjengelig grøntareal med flere godt etablerte enkelttrær regulert til offentlig park. I vårt løsningsforslag er eksisterende kvaliteter hensyntatt og integrert inn i et skisseprosjekt som viser en helhetlig løsning for beboere, brukere og personale. Effektiv driftslogistikk, bærekraft, et godt bomiljø og gode utearealer er løst gjennom nøye optimalisering av samspillet mellom funksjoner i bygg, uteanlegg og omgivelser. Til grunn for valg av løsninger ligger det en ambisjon om å møte og integrere alle vesentlige behov på en helhetlig og gjennomarbeidet måte.

Omsorg+-huset i Kjelsåsveien skal inneholde 80 boliger – 80 gode hjem hvor både hjemlighet, trygghet men også frihet er kodeord. I dette forslaget er det derfor lagt stor vekt på at arkitekturen skal legge til rette for stor grad av bokvalitet og livskvalitet, å minske institusjonspreget og å øke kvaliteter som tilhørighet og tilknytning til stedet.

Funksjonaliteten i omsorg+-huset skal tilpasses ulike brukerperspektiv, dvs. både til beboere, pårørende, besøkende og til de som skal jobbe i huset, men like viktig er det at bygningen er med til å invitere til sosiale møter og felleskaper. Ifølge Husbanken fungerer omsorgstilbud best når de lokaliseres nær det lokale livet med samfunns- og servicefunksjoner, slik at beboerne integreres i lokalmiljøet og omvendt. Målet i det tilbudte løsningsforslaget er at arkitekturen skal gi beboerne optimale muligheter for et aktivt og variert liv rundt hjemmet sitt i nær kontakt med mennesker fra flere generasjoner.

Konkurranse i samarbeid med GAS og IN’BY

SIMILAR PROJECTS