Storgården Barnehage

Byggeår

2015

Ytelse

Arkitektur, Energirådgivning & Energidesign, Projektering

Pris

ca. 40 mill. dkr.

Areal

ialt. 1.960 m²

Enrrepriseform

Totalentreprise

By/Placering

Oslo

Byggherre

Omsorgsbygg, Oslo Kommune

Samarbejde m.

Georg Andresen & Sønner AS, INBY landskapsarkitekter

Beskrivelse

Storgården dagsinstitusjon er vunnet i arkitektkonkurransen om en integrert dagsinstitusjon med plass til 180 barn i aldersgruppen 0-6 år. Bygningen er soneoppdelt med en optimal logistikk for øyet, så det både for barn og voksne er oversiktlig og behagelig å oppholde seg i bygningen samt navigere rundt.

Sentralt i bygningen er ”skipet” beliggende med en blanding av praktiske funksjoner gjemt i en kjerne. Området mellom baseområdene og kjernen er beregnet til felleslek og aktivitetsområde, samtidig med at kjernens overfalter mot fellesområdene benyttes til klatrevegg, huler, utstillingsveggerog sitteplasser ved teaterområdet m.m. som oppfordrer til aktivitet og lek. Kjernen er bekledt med miljævennlige trelameller, som gir et varmt uttrykk til rommet, der igjen lamellene har en akustisk virkning, da akustikken i fellesareal beregnet til lek og aktivitet krever en særlig oppmerksomhet for å skape behagelige rammer for barn og voksne. Baserommene er plassert mot syd for optimalt solinntak og med utsyn til utearealene, som er disponert med forskjellige lekeområder i det anlagte kuperte terrenget, som innbyr til ulike typer aktiviteter med gyngestativer, klatretårn, sykkelruter, klatretrær, gummibelagte områder til ”fall-leker”, der det også er områder som oppfordrer til stille lek med huler, sandkasser og grønne arealer med beplantning som stimulerer barnas sanser.

I designet av byngingens overordnede design, materialutvalg og utforming er det tatt utgangspunkt i ønsket om å skape en energivennlig og miljøvennlig barnehage med plass til lek, læring og fordypelse.
Intensjonene er fulgt opp av passivhusdesignet med et optimalt inneklima for barn og voksne, som gir et behagelig inneklima uten trekk og kuldebroer, så barna kan leke og sitte i de store vindusnisjene designet til formålet.

I forlengelse av implementeringen av bærekraft får bygningen et grønt tak. Bygget er BREEAM-sertifisert i klassen ”very good”.

SIMILAR PROJECTS