Tårshallen Multihus

Byggeår

Igangværende

Ytelse

Brugerinvolvering, Energirådgivning & Energidesign, Totalrådgivning

By/Placering

Tårs

Beskrivelse

Den nåværende Tårshallen utvider eksisterende sportsfasiliteter med en halv hall og en squash-hall, og andre sportsaktivitetstilbud og servicefunksjoner som garderober.De primære sportsfunksjonene har fått tildelt hvert sitt volum, slik at aktiviteter i form og funksjon adskiller seg fra fellesområdet.
Det nye Multihuset består derfor hovedsaklig av 3 hovedvolum: deneksisterende hallen, den nye halve hallen, som kan utvides til en hel hall, og et volum med squashbane og garderober. Bygningen er derfor disponert overskuelig og funksjonell, og er delt opp i 2 prinsipielle soner: sportsaktiviteter/hallområder og fellesområder med møtesteder.

De 3 hovedvolumene forskyves og vinkles i forhold til den eksisterende hallen for å skape et naturlig mellomrom mellom funksjonene, som skaper plass til møtested og fellesarealer. Vinklingenes virkning er at inngangen til Multihuset åpner seg opp og inviterer velkomment til bygningen. Hele mellomrommet mellom de primære volumene er et transparent ”byrom”, som involverer og knytter sammen byen- og nærområdets liv og aktiviteter til fellesarealet.

Konkurranseresultat:
1. premie i konkurranse holdt av TUI

SIMILAR PROJECTS