Toftebo

Byggeår

Ytelse

Brugerinvolvering, Energirådgivning & Energidesign, Totalrådgivning

Pris

ca. 32 mio. dkr.

Areal

ialt. 4.500m²

Enrrepriseform

Hovedentreprise

By/Placering

Værløse

Byggherre

Boligforeningen DAB,afd.2903, Toftebo I

Beskrivelse

Toftebo boligbebyggelse ble opprinnelig bygget som etasjeboliger på 1950-tallet. Toftebo består i dag av 83 familieboliger med en blanding av 2-5 roms boliger. Bygningene er delt inn i to blokker, hver i sær utformet som en L på 3 etasjer, omgitt av et grønt område og inkludert utnyttet taketasje. Bygningene er oppført i rød murstein og med røde takstein. Leilighetene har inngang fra gaten eller ankomstsiden, og har felles adgang til det grønne området gjennom kjelleren.

Målet med renoveringen av Toftebo har ikke bare vært å redusere varmeforbruket og vedlikeholde fasader og tak; utgangspunktet har vært bebyggelsens eksisterende positive tendenser, og å verdisette og forbedre dem, slik at hele Toftebo utvikler seg i en bærekraftig retning, både sosialt, økonomisk og energimessig — nå og for fremtiden. Etter renoveringen vil Toftebo fremstå som et levende og grønt område med bedre forhold for både felleskap og privatliv.

Energirenoveringen tar utgangspunkt passivhusstandarden, den ledende standarden for lavenergibygg, og gjelder renovering av boligbebyggelsens fasader, tak, balkonger og tekniske installasjoner som ventilasjonssystemer. Vi har arbeidet for å velge enkle og robuste materialer hvor hovedmaterialet. I hovedsak er fasadebekledningen teglfarget puss akkompagnert av en grunnmur kledd med teglklinker i samme farge og taktilitet. For å kunne påvise de økonomiske fordelene ved å energirenovere til passivhusstandard har vi utført totaløkonomiske beregninger med bakgrunn i den utførte helhetsplanen med energiscreening av bebyggelsen.

BJERG Arkitektur var med gjennom prosessen fra start til slutt, og har gjort arbeidet rundt brukerengasjement med beboerdemokrati og – avstemning, arkitektur og energidesign, totaløkonomiske beregninger og prosjektering. Under byggeprosessen var vi ansvarlige for tilsynet.

Toftebo vant prisen “Årets Byggeri” i 2017.

Sitat fra dommerkomiteen: “Toftebo demonstrerer at det er mulig å renovere eksisterende bygningsmasse til passivhus-standard innenfor allmenne rammer. Det er lagt stor omtanke, ansvarlighet og framsynthet i prosjektet, som samtidig viser en vei som langt flere av våre bygninger bør gjennomgå i de kommende år.”

SIMILAR PROJECTS