INNREDNING & BRUKERMEDVIRKNING

Brukermedvirkning har alltid spilt en viktig rolle for oss i BJERG ARKITEKTUR. Bygninger skapt av mennesker/brukergrupper og til mennesker med en uunnværlig sterk menneskelig verdivinkel, krever i våre øyne sterk holistisk tilnærming til formgivning, funksjon, behovsprogrammering og utførelse, som vi kun kan oppnå gjennom et tett og kkonstruktivt samarbeid med byggherre, brukere og fagfolk.

Brukermedvirkning og en konstruktiv dialog er alltid i fokus i BJERG ARKITEKTURs prosjekter uansett skala og økonomi. Hensikten med en dialogbasert brukermedvirkning er å skape relevant og verdifull arkitektur med fokus på beboere og brukere.

TILNÆRMING: I våre øyne er denne mer holistiske vinklingen på formgivning, funksjon, akustikk, behovsprogrammering og utførelse, som vi utelukkende kan oppnå gjennom et tett og konstruktivt samarbeid med byggherre, brukere og fagfolk, en nødvendighet. Vi har på designkontoret veldig god erfaring med at denne involveringen av brukere innledes på et så tidlig stadium som mulig og, aller helst, involverer alle parter på stedet, fra innhyllede brukere, foreldre og personale, gjennom workshops og personlige intervjuer.

VISJON: Vi ønsker å skape rom for mennesker – med respekt for individet, i en åpen og ærlig dialog omkring ønsker og behov. Designkontorets arkitektoniske holdning kjennetegnes av et fokus på det primære og vesentlige i byggverket, med nytenkning i form, funksjon og materialer. Vi ønsker å skape rammer for sanselige opplevelser, der rom, proporsjoner, lysforhold, overflater og sine gjensidige virkninger, utfordrer brukernes opplevelse av arkitetkuren i sin helhet.

Vi jobber med helhetsbildet og kundens behov for øyet, i en felles prosess mot et unikt og personlig skreddersydd produkt.

MÅLSETTING: Vår målsetting er å definere den beste løsningen både teknisk, funksjons-, energi- og kvalitetsmessig, utviklet i samspill med en rekke aktører, som kan utvikle og debattere, og til syvende og sist, gjennom et kontrollert prosessløp, nå frem til den riktige løsningen. Vi er av den klare overbevisning at vi ikke utelukkende kan, eller skal, gå på designkontorets mangeårige viten og erfaring som formgivere og rådgivere, men ser det som essensielt at vi forvalter å tolke og involvere nettopp de prosjektspesifikke ønsker og behov som vi vet er forskjellig fra prosjekt til prosjekt, og fra brukergruppe til brukergruppe. Og derfor veier vi denne brukerinvolveringen høyt i forhold til å sikre kvaliteten på prosjektene vi jobber med, fordi kvalitet, for oss, er å materialisere de ønsker og krav som kommer fra byggherre og brukere.

PROSESSMETODE: Vi har på designkontoret veldig gode erfaringer med at slik involvering av brukere initieres på et så tidlig tidspunkt som mulig, hvilket konkret betyr at vi anbefaler at brukerdeltakelsen iverksettes i forkant som oppstart til prosjektet og under utarbeidelsen av idékonsepter og byggeplan.