GODKENDINGER & CERTICERINGER

 

BÆREDYGTIGHEDSKONSULEntER

Alle skitserende, projekterende og tilsynsførende medarbejdere er videreuddannet til certificerede passivhusdesignere, for at vi alle derved arbejder efter samme viden og med samme mål, og med de højest mulige energikriterier for øje. Omtrent 80% af tegnestuens projekter, både tidligere og nuværende, har igennem de siden 2007 år været passivhuse og lavenergibyggerier. Passivhusprojekterne om­handler både passivhusrenoveringer med afsæt i totaløkonomiske analyser og beregninger, samt passivhus-nybyggeri. Passivhuspro­jekterne er udført for både private bygherrer, boligselskaber og kom­muner.Tegnestuen har gennem de seneste år videreudan­net flere medarbejdere til certificerede DGNB konsulenter og BREE­AM-konsulenter. Den holistiske tilgang til begrebet bæredygtighed, er en nødvendig måde at beskue den påvirkning, de konsekvenser og den indflydelse som vores bygninger har på sted, miljø og sam­fund. Både nu og i fremtiden.

CENTRAL GODKENDING

Vi har Central Godkending for Projekterende i Norge. Denne godkending er en kvalitetsordning, som beskriver firmaets seriøsitet og kompetencer baseret på dokumenteret udir, praksis og kvalitetssikrings rutiner. Med central godkending viser firmaet at det:

  • har de rette kompetencer til at udføre opdrag i byggesager
  • opfylder de lovpålagte krav til drift
  • har betalt skatter og afgifter