Bjerg Arkitektur w najnowszej publikacji SARP

26 April, 2017 11:20

Uzależnienie gospodarcze od tradycyjnych surowców energetycznych jest zarówno mało efektywne ekonomicznie, jak i mało bezpieczne – generuje liczne zagrożenia. Zasoby węgla, ropy naftowej czy gazu pewnego dnia się wyczerpią. Dania rozpoczęła wdrażanie długoterminowej strategii politycznej, której celem jest uzyskanie do roku 2050 statusu kraju całkowicie niezależnego od paliw kopalnych. Przez wiele dekad Dania była od nich zależna.

O tym jak Dania poradziła sobie z problemem, oraz o tym w jakim kierunku zmierza, przeczytają Państwo w artykule “Kierunek 2050” w najnowszej publikacji SARP – “3xe Preludium” (str. 70-83). Publikacja jest owocem pracy Zespołu ds. Rozwoju Zrównoważonego przy SARP którego Bjerg Arkitektur Polska jest członkiem. Ma stanowić zestaw dobrych praktyk, które sprzyjają szeroko pojętemu rozumieniu terminu “Rozwój Zrównoważony”. Ma także funkcję edukacyjną dla architektów, inżynierów i innych osób zaangażowanych w procesy budowlane.

Artykuł zawiera kluczowe informacje odnośnie standardu pasywnego, oraz ukazuje zastosowanie tej wiedzy na podstawie dwóch projektów przykładowych – zrealizowanych przez Bjerg Arkitektur w Danii.

 

BJERG LIVE