Bunkier w nowej odsłonie

1 October, 2018 14:22

Bjerg Arkitektur zrealizowało dla spółki Mikrostyk S.A. projekt całkowitej zmiany wizerunku w starym budynku przemysłowym nazywanym “bunkrem”.

Projekt ten, jest początkiem długofalowego projektu CSR-owego, skierowanego na cel poprawy infrastruktury dla pracowników. Stary obiekt przemysłowy zyska w pierwszym etapie nową fasadę i zostanie zazieleniony, tak by widać przybywających na teren zakładu gości, a w dalszej kolejności wprowadzone do niego zostaną nowe funkcje dla pracowników i gości.

BJERG LIVE