Rammeaftaler

BJERG Arkitektur har opnået rammeaftaler med flere forskellige aktører, herunder forskellige boligselskaber og Forsvarets Ejendomsstyrelse både vedrørende arkitektrådgivning og bygherrerådgivning i VestDanmark.

En rammeaftale er en løbende aftale mellem en eller flere ordregivere på den ene side og en eller flere tilbudsgivere på den anden. Formålet med en rammeaftale er at fastsætte vilkårene for de kontrakter, der skal indgås i løbet af en nærmere fastsat periode, navnlig med hensyn til pris og mængder.

Varighede af BJERG Arkitekturs rammeaftaler er varierende.

Tegnestuens gældende aftaler kan ses her.