Ydelser

Vi udfører som arkitektfirma både bygherrerådgivning og totalrådgivning for både private og offentlige bygherrer og samarbejder fleksibelt og engageret i projekterings- og rådgiverteams.

Vores opgaver spænder vidt - almene boliger, større erhvervsbyggerier, pleje- og psykiatrisektoren, villaer, skoler og børnehaver, kulturhuse/idrætsfaciliteter etc. Vi har ligeledes opført mange nye almene boliger gennem årene. Ofte arbejder vi med eks. bygningsforhold og vores stab har derfor stor ekspertise og erfaring i om- og tilbygninger. Vi varetager gerne hele byggeprocessen - fra første idé til det fuldførte byggeri - vi lytter og inddrager brugergrupper og bygherren i byggeriets faser, hvilket er af allerstørste vigtighed specielt i byggerier, hvor mange parter skal høres. Vi er vant til at håndtere disse processer i såvel boligsociale relationer som i forbindelse interne brugergrupper og den private bygherre. Tegnestuen har modtaget flere arkitekturpriser og nomineringer for vores unikke bæredygtige tilgang.

 

Siden er under udarbejdelse...

UDVIKLING &
INNOVATION

INDRETNING &
BRUGER-INDDRAGELSE

PROJEKTERING,
BYGGELEDELSE & TILSYN