Ansvarlighed – en del af vores DNA

I BJERG Arkitektur driver vi en bæredygtig og ansvarlig virksomhed. Socialt ansvar er for os en naturlig del af dét at drive forretning. Ansvarlighed afspejler sig, i måden vi designer bæredygtige byggerier, i vores relationer til vores kunder, medarbejdere, samarbejdspartnere, myndigheder og den næste generation på arbejdsmarkedet. Vi stræber efter at gå forrest og få den øvrige omverden med os.

Bæredygtighed kan gradbøjes i mange retninger. Vi stræber efter at designe bygninger, der har et energiforbrug der går i nul – som vi siger: ”Den mest bæredygtige energi, er den der ikke bliver brugt”.

 

Hos BJERG Arkitektur har vi gennem mere end 30 år designet bygninger og boliger, der har en særlig betydning og værdi for brugere og beboere over hele landet. Vi gør en dyd ud af at tilbyde de mest fordelagtige løsninger, der skaber genklang og tilfredshed for vores kunder. Uanset om der er tale om nybyggeri eller renovering, ser vi det som vores fornemmeste opgave, at skabe løsninger, der balancerer æstetisk i de omkringliggende omgivelser, og samtidig minimerer CO2 aftrykket.

Vi vægter etik højt og sørger for gode medarbejderforhold. Vi har i alle henseender et skarpt fokus på at nedbringe CO2-emission – både i vores dagligdag på tegnestuerne og i vores arbejde og faglige tilgang til at optimere vores bygninger.

I den daglige drift og vores designmæssige tilgang til at udvikle nye bygninger og boliger, vælger vi produkter og materialer med fokus på minimal påvirkning af miljøet. Vi vægter altid bæredygtige materialer højst og arbejder med træ i alt fra konstruktion, isolering til facade og tag. Vi er bevidste om, at lokale materialer og FCS-certificeret træ er blandt de mest bæredygtige materialer.

Vores arbejde – Certificerede byggerier

Vores spidskompetencer er design af og rådgivning om både nybyggeri og renovering med fokus på børnehaver, skoler og boligbebyggelser – i alle byggeriets faser af. Vi har desuden lavet flere energirenoveringer af boligbebyggelser – både private og almene boliger.

En stor del af vores realiserede projekter er bæredygtighedscertificerede – vi har opnået DGNB, BREEAM og Passivhus-certificeringer.

Som en del af vores udviklingsstrategi i den grønne omstilling, har vi etableret en udviklingsafdeling, BJERG Green Lab, med specielt fokus på grøn, bæredygtig omstilling i arkitekturen. Her laver vi beregninger og udforsker det bæredygtige byggeri, passivhuse, energiminimering, ansvarligt materialevalg, levetidsbetragtninger, grøn totaløkonomi, sociale rum – i det hele taget arkitektur med et stort grønt A.

Udgangspunktet for vores design er forankret i retningslinjerne for passivhus-design, kendetegnet ved en stor bredde i de bæredygtige tiltag, der omfatter energi, levetid, materialer, totaløkonomi samt menneskelige betragtninger.

For os er det vigtig at understrege, at vi designer sunde bygninger for både miljø og samfund, hvor arkitektur og natur tænkes i ét – i tæt dialog med brugerne selv, .

Energiforbrug og energibesparelser

I mere end 10 år har vi haft fokus på bæredygtige løsninger – især med fokus på at nedbringe energiforbrug og opnå energibesparelser. Vi mener, at vores fornemmeste opgave er at hjælpe bygherre til at foretage fornuftige beslutninger omkring de mest bæredygtige løsninger. Alle vores projekter har fokus på lavenergi, og vores devise er, at den mest bæredygtige energi, er den der ikke bliver brugt.

BJERG Arkitektur er de første i Danmark til at designe og bygge bæredygtigt med afsæt i Passivhus Principperne, som kan sidestilles med ultra lavenergi. Når der bygges efter passivhus-principperne, stræber vi efter, at varmeregningen går i nul, brugere og beboere stortrives, det globale klima skånes for CO2-belastning, og de fremtidige omkostninger til drift og vedligehold reduceres til næsten ingenting.

Økonomisk kvalitet og værdiskabelse

Ofte er det styrende parameter i mange byggeprojekter den kortsigtede anlægsøkonomi, og bæredygtige tiltag bliver tit opfattet fordyrende. Vi baserer vores rådgivning på totaløkonomiske beregninger, hvormed vi skaber et bedre beslutningsgrundlag, idet merværdien af mere langsigtede investeringer kan synliggøres, især i form af energibesparelser. Samtidig er det nødvendigt at rette fokus på værdiskabelse i et bredere og mere langsigtet perspektiv, og at lade dette forhold indgå som en del af beslutningsgrundlaget.

Vores erfaring viser, at der er økonomiske fordele forbundet med at investere lidt mere i anlægsomkostningerne for at opnå et byggeri, der kræver mindre vedligehold, er let tilgængeligt for udskiftning af installationer og dermed har færre omkostninger til generel drift og vedligehold. Disse forhold vurderer og synliggør vi ved beregning af totaløkonomi. For os handler økonomisk kvalitet således ikke om at vælge de billigste løsninger på kort sigt. Derimod handler det om at vælge de løsninger som, i det langsigtede og helhedsorienterede perspektiv, bidrager til den bedste balance mellem investering og kvalitet, og dermed i sidste ende bidrager til klimavenlige og CO2 besparende løsninger.