MISSION & VISION

Mission

BJERG Arkitektur designer arkitektur og yder rådgivning, der bidrager til udvikling af energirigtigt og bæredygtigt byggeri.

VISION

Ved at gå forrest i den bæredygtige udvikling med ansvarlig arkitektur, skaber vi værdi for mennesker og miljø i dag og i fremtiden.

om

Vi er et internationalt arkitektfirma med en bæredygtig og grøn profil med hovedvægt på børne- og ældreinstitutioner samt private og almene boliger. Vi designer arkitektur og yder rådgivning, som bidrager til udvikling af energirigtigt og bæredygtigt byggeri, med fokus på trivsel og livskvalitet for brugere, nærmiljø og samfund. Bæredygtighed er udgangspunkt for alt det arbejde vi udfører, og vi har specialister inden for følgende områder:

  • Passivhusbyggeri - Super lavenergi byggeri
  • DGNB (German Sustainable Building Councils)
  • BREEAM
  • CLT (Cross Laminated Timber)
  • LCC (Life Cycle Cost)

Baseret på præcise totaløkonomiske analyser i udviklingen og byggeri - nye super lavenergi-byggerier til både private og offentlige bygherrer - er næsten 80 procent af vores projekter lavenergi.

Grøn er mere end en farve, det er en filosofi - BJERG Arkitektur har den grønne streg.

LAVENERGIBYGGERI & BÆREDYGTIGHEDSKONSULENTER

Byggeri har ansvar for en stor del af vores samlede energi- og ressourceforbrug. Derfor er det afgørende, at vi sikrer en bæredygtig udvikling af byggeriet for at imødekomme de klima- og miljøudfordringer, vi står overfor. Hos Bjerg arkitektur mener vi, at vi som arkitekter har ansvar for at skabe de bedste forudsætninger for vores samfund. Vi har bæredygtige byggerier som vores metier - både ud fra en miljømæssig, social og økonomisk synsvinkel. Kvaliteten af vores arkitektur og det byggede miljø er vigtig for samfundet i et bredt perspektiv og afgørende for menneskers sociale og sundhedsmæssige velbefindende.

Hos BJERG Arkitektur har vi siden starten i 1987 opsamlet viden om bæredygtig arkitektur, og siden 2007 arbejdet målrettet med udvikling og optimering af energirenovering og passivhusbyggerier. Vi har dybgående erfaring og en unik viden, der både i ind- og udland placerer virksomheden blandt de førende specialister indenfor bæredygtig og energioptimeret arkitektur samt passivhusbyggerier.

Alle medarbejdere, der arbejder med skitsering, projektering og tilsyn, er uddannede som certificerede passivhusdesignere. Desuden har flere medarbejdere en videreuddannelse som DGNB- og BREEAMkonsulenter. Derved sikrer vi os, at alle medarbejdere har en holistisk tilgang til begrebet bæredygtighed og trækker i samme retning med de mest bæredygtige og højest mulige energikriterier for øje. VI er med andre ord specialister i at sikre vores kunder en optimal rådgivning om den påvirkning, de konsekvenser og den indflydelse deres valg har på sted, miljø og samfund - både i dag og i fremtiden

Rådhuslunden er opført med udgangspunkt i passivhus-principperne.

BJERG Green lab

Men - om end de mennesker, vi bygger for, har højeste prioritet, har vi hos BJERG Arkitektur samtidig et skarpt øje på udbredelse, udvikling og kontrol af kvalitetsløsninger til bæredygtigt byggeri.

BJERG Arkitektur har siden 2007 haft fokus skarpt rettet mod klimarigtig og bæredygtig arkitektur. Siden 2010 har vi sammen med det globale passivhuscenter i Darmstad, som de første i Danmark, uddannet certificerede passivhus designere. Vi er som eneste danske tegnestue godkendt til at certificere nye passivhuskomponenter.

BJERG Arkitektur har i 2018 samlet sin passivhusenhed under BJERG Green Lab, der er vores eksperimentarium og udviklingsenhed, hvor vi udfordrer begrebet bæredygtighed og forsker i reduktion af CO2 gennem intelligent arkitektur.

Desuden certificerer tegnestuen nye passivhuse og passivhusrenoveringer, den står for rådgivning og uddannelse af eksterne energikonsulenter og deltager som ekspert på både den årlige europæiske og nordiske passivhuskonference, hvor vores unikke viden videreformidles via videnskabelige oplæg og papers.

Læs mere om BJERG Green Lab her

DGNB

PassivhusPlatte

PassivhusDesigner