BARNETS GRØNNE UNIVERS – EN BÆREDYGTIG TILGANG TIL BØRNS VERDEN

Med næsten 30 opførte daginstitutioner i bagagen er børns dagligdag en del af BJERG Arkitekturs DNA. Gennem årene har vi indsamlet meget viden om daginstitutioner – og vi har nu valgt at samle vores ekspertviden i en bæredygtig helhedstilgang, som vi kalder ’Barnets grønne univers’.

’Barnets grønne univers’ er en systematisk tilgang, der ser holistisk på inde og ude, og gør det let og overskueligt for bygherre at se, hvordan vi når frem til et optimalt og bæredygtigt daginstitutionsprojekt.

.

 

 

 

 

BARNETS GRØNNE UNIVERS…

  • Styrker børns udviklings- og indlæringsprocesser
  • Reducerer stress hos børn
  • Styrker børns immunforsvar og afhjælper allergier og sygdomme som fx astma og ADHD
  • Styrker børns kommunikation og sprog
  • Styrker børns bevægelse og motoriske udvikling
  • Lærer børn at tænke bæredygtigt og ansvarligt ved at invitere til undersøgelse, leg og forståelse af samspil mellem menneske og natur
  • Styrker børns ejerskab og deres følelse af at være hjemme
  • Stimulerer og styrker børnenes relationer og kickstarter nye, sjove og udfordrende lege

.

 

ET GRØNT OG BÆREDYGTIGT UNIVERS
I arbejdet med ’Barnets grønne univers’ har vi fokus på at skabe et fremtidssikret, grønt og klimavenligt inde- og ude-univers, der giver børn den bedste start på livet. Det gør vi bl.a. ved at…

  • Vælge sunde og naturlige materialer – med fokus på levetid og livscyklus
  • Skabe energimæssigt optimerede konstruktioner med et lavt energiforbrug
  • Skabe integrerede klimasikringsløsninger som fx vandkontrol i udearealerne
  • Sørge for et godt indeklima, gode lyd- og lysforhold og god komfort
  • Øge biodiversiteten med en veletableret beplantning med robuste planter, variation i skala, art, brugbarhed – og fokus på arts-diversitet
  • Samtænke inde-ude og skabe en høj interaktion mellem ude- og inderum
  • Designe varierede opholds- og legeområder med rum til både vild leg og rolige øjeblikke med fordybelse – både inde og ude
  • Se landskabet som et legende element i sig selv med større og mindre terrænforskelle, der udfordrer børns fantasi og styrker barnets motorik
  • Skabe nærværende, levende og fleksible inde- og uderum, der både kan indtages af børn og voksne
  • Sørge for at arkitektur og landskab understøtter institutionens pædagogiske rammer

.

DET GRØNNE UNIVERS LÆRER BØRN AT TÆNKE BÆREDYGTIGT
Med vores designtilgang, inviterer arkitektur og landskab barnet vha. leg og undersøgelse til forståelse af samspillet mellem menneske og natur.
Daginstitutionen bliver derfor også et sted, der understøtter konkrete oplevelser og hverdagserfaringer, som lærer børn at tænke ansvarligt og bæredygtigt.

 

Se vores minibøger, der forklare nogle af de tiltag BJERG arbejder med, og hvordan det påvirker barnets hverdag.

MINIBOG – BARNETS GRØNNE UNIVERS – INDENFOR

MINIBOG – BARNETS GRØNNE UNIVERS – UDENDØRS


KONTAKT OS
Hvis du ønsker mere viden om vores daginstitutionsprojekter og arbejde med Barnets grønne univers, så kontakt:

HJØRRING
Mark Krebs, partner og arkitekt, +45 29 45 56 50 – mk(at)bjerg.nu

KØBENHAVN
Maria Bjerg, partner og arkitekt, +45 31 45 42 00 – maria(at)bjerg.nu

AALBORG
Sofie Maj Andersen, arkitekt, +45 31 45 90 42 – sma(at)bjerg.nu