BJERG ARKITEKTUR LEVERER LØSNINGER TIL GRØN OMSTILLING 2030 MÅL

6 december, 2019 10:08

Regeringen har inviteret det danske erhvervsliv til at bidrage med idéer og løsninger til at nedbringe Danmark CO₂-udledning. Det sker gennem 13 Klimapartnerskaber, hvoraf Danske Arkitektvirksomheder deltager og har inviteret BJERG Arkitekturs energiekspert, Partner & Arkitekt MAA Søren Dietz med I Klimapartnerskabet om Byggeri og Anlæg.

Bygninger udgør i dag 40 % af energiforbruget, mens andelen af Danmarks CO₂-udslip er ca. 20 % for bygningsdrift og 10 % for materialeproduktionen og byggeprocessen. Derfor er det afgørende, at bygge- og anlægsbranchen leverer løsninger, hvis vi skal nå de politiske målsætninger om 70 % klima-gasreduktion i 2030 og et klimaneutralt Danmark i 2050.

BJERG LIVE