BJERG ARKITEKTUR VINDER BØRNEHUS I SLAGELSE

13 januar, 2020 15:29

Slagelse Kommune opfører ny daginstitution på Jonslunden. BJERG Arkitektur, EKJ Rådgivende Ingeniører og VEGA Landskab har vundet opgaven. Den nye daginstitution skal fungere som et idrætsdagtilbud, hvor kroppens betydning, leg, natur, bæredygtighed, kultur og fællesskabet er i centrum.

Slagelse Kommune ønsker at opføre en ny aldersintegreret daginstitution for 120 børn (0-6 år) med et bruttoetageareal på ca. 1080 m² på en ca. 5490 m² stor byggegrund ved Jonsvangen i Slagelse.

Det nye børnehus i Slagelse, skal have en fleksibel indretning, der kan tilgodese variationer i børnegruppens sammensætning.

Med fokus på bæredygtige tiltag i form af totaløkonomi, energi, materialer og levetid, vil det erfarne rådgiverteam bestående af BJERG Arkitektur, EKJ Rådgivende Ingeniører og VEGA Landskab levere kompetent rådgivning.

Med naturen som omdrejningspunkt for udeliv og science vil børnehuset i sit arkitektoniske design skabe rammerne for børnene i deres læren om naturen og bæredygtighed.

Læringsmiljøerne vil indeholde variation og skal tilsammen skabe et sammenhængende funktionelt og æstetisk helhedsindtryk, hvor der stilles skarpt på at børnehuset udformes klimavenligt og bæredygtigt. Her indgår naturens ressourcer i de aktive uderum og indendørs danner huset rammerne for et sundt indeklima med dagslys, leg, læring og plads til motorisk udfoldelse.

Sagsarkitekt og partner, BJERG Arkitektur, Maria Bjerg Nørkjær beretter:

– Rådgiverteamet ser frem til samarbejdet med Slagelse Kommune. Med afsæt i det pædagogiske grundlag, vil vi designe Jonslundens nye børnehus, således der dannes trygge rammer for børnene i et idrætsdagtilbud med fokus på kroppens betydning, leg, bæredygtighed og fællesskaber.

– Et børnehus betragter vi som børnenes første udviklingscenter, en arbejdsplads som rent logistisk skal fungere for personalet og et samlingspunkt som skal imødekomme og åbne sig op for de lokale.

– Det er vores force at designe stimulerende miljøer, der appellerer til, at både børn og voksne kan have meningsfulde aktiviteter med hinanden.

Slagelse Kommunes visioner for daginstitutionen Jonslunden er, at den skal rumme og understøtte vigtige læringsperspektiver. Dette muliggøres ved at åbne op for en stor spændvidde i lege og aktiviteter afpasset børnenes udviklingstrin samt giver mulighed for nærvær børn og voksne imellem.

– Vi har stort fokus på det gode børneliv i kommunen, og derfor vil vi i samarbejde med BJERG skabe gode rammer, hvor der er plads til bevægelse, leg og læring i omgivelser, hvor børnene er tæt på naturen. Jonslunden bliver et rigtig godt sted for børnene, og jeg glæder mig til det åbner, siger Lis Tribler (A), byrådsmedlem i Børne- og Ungeudvalget.

Daginstitutionen i Slagelse forventes at stå færdig i maj 2021.

BJERG Arkitektur med kontorer i både Hjørring, Ålborg og København har som rådgiver og arkitekt tidligere realiseret institutionen Storgården illustreret ovenfor.

BJERG LIVE