Hildegunn Halvorsrød

Fakta

Arkitekt MNAL, Cand.arch
Birthyear 1983
Educated 2012
Employed since 2014

Uddannelse

Arkitektskolen Aarhus

Ansvarsområder

3D
Bæredygtigt byggeri
BIM
Brugerinddragelse
Kommunikation og udvikling
Konkurrencer
Præsentation og formidling
Projektledelse
Skitsering & Formgivning
Udenlandskorrespondent (Norge)

Beskrivelse

Hildegunn Halvorsrød er en arkitekt med et stort engagement for bæredygtig udvikling og arkitekturens rolle i forhold til tidens klima- og miljøudfordringer. Det sociale fokus, i forhold til både mennesker og miljø er en naturlig indarbejdet del af de projekter hun er involveret i. Hun har en særlig interesse for helheder og synergier mellem stor og lille skala, og for hvordan overganger mellom by, bygning og landskap kan udformes med særlig omtanke for fremtidens miljø og det menneskelige liv i- og omkring bygningene.

Hendes arbejdsfelt er primært rettet mod kommunikation og mod Bjergs Norgeskontor i udviklingen og gennemføring af både igangværende og fremtidige projekter. Hun har også holdt flere temaoplæg for både private og kommunale bygherrer med fokus på kompetansedeling mellem Danmark og Norge i forhold til bæredygtig arkitektur for nybyg og renovering.
Hildegunn har arbejdet med projekter i varierende skala og program – fra opstartsfase, udarbejdelse af konkurrencer og tilbud over til gennemføringsfasen. Hildegunn er erfaren indenfor analyse, energi og materialestudier, BIM, skriftlig fremstilling, samt de grafiske værktøj både digitalt og i hånd.