Kjeld Bjerg

Fakta

Founder CEO, Arkitekt MAA
Birthyear 1950
Educated 1974
Employed since 1987

Uddannelse

Arkitekt maa

Ansvarsområder

Ledelse
Opsøgende arbejde med projektudvikling

Beskrivelse

35 år med erfaring indenfor udførende arkitektydelser
– fra enfamiliehuse til centerbebyggelser.

Skolebyggeri og institutionsbyggeri har altid været kærneområdet.
Projektledelse og processtyring i program- og projektfasen.