Om os

23 June, 2016 11:26

About us

PROFILe

BJERG Architecture was founded in 1987. With several references of quality buildings and innovative architecture our focus is on child daycare centers and primary schools and general housing, with references listed in both private and in public domain. For many years, we have worked as permanent adviser for many builders, including several municipalities and housing companies, with a wide variety of projects, as we always deliver a solid, honest and trustworthy counselling. Since 2007, BJERG Architecture has been working intensively with energy renovation and passive housing buildings, and throughout years of experience we have achieved a unique knowledge within the field of passive housing and sustainable construction.

OUR ORGANIZATION

BJERG Architecture has 30 interdisciplinary, competent loyal and committed employees who have more than 14 years of experience in average. The employees are a collaborative team with clear roles, which means the projects are always guided through all stages of the construction from the idea phase to completion and inspection. BJERG Architecture is organizationally structured with a board of directors, in which day-to-day management is managed by director Kjeld Bjerg and 5 chief architects in each department, in dialogue with all employees.

GEOGRAPHICAL WORKING AREAS

The departments consist of 3 offices geographically located in Denmark, with departments in Hjørring, Aalborg and Copenhagen, which means that we are represented throughout Denmark. In addition, we also have branches in Oslo and Warsaw, which is managed by our mobile and competent local staff, which means that in addition to our projects across large parts of Denmark, we also have several large projects in Norway and Poland.

ARKITEKTUR & RÅDGIVNING

Vi udfører som arkitektfirma både bygherrerådgivning og total­rådgivning for både private og offentlige bygherrer, samt samarbe­jder fleksibelt og engageret i projekterings- og rådgiverteams.
Vores opgaver spænder vidt – almene boliger, større erhvervsbyg­gerier, pleje- og psykiatrisektoren, villaer, kulturhuse/idrætsfaciliteter, skoler og børnehaver, etc. Gennem årene har vi ligeledes opført mange nye almene boliger. Ofte arbejder vi med eksempelvis bygningsforhold og vores stab har derfor stor ekspertise og erfaring i om- og tilbygninger.

Vi varetager gerne hele byggeprocessen – fra idé til det fuldførte byggeri – vi lytter og inddrager brugergrupper og bygherren i alle byggeriets faser. Dette er af allerstørste vigtighed, specielt i byggeri­er, hvor mange parter skal høres. Vi er vant til at håndtere disse proc­esser i både boligsociale relationer som i forbindelse med interne brugergrupper og den private bygherre.

Se mere om tegnestuens ydelser her.

PRÆMIERINGER

Vores tegnestue har mod­taget flere arkitekturpriser og nomineringer for vores kvalitetsarkitekt og unikke bære­dygtige tilgang, senest i 2015, hvor det bæredygtige fritidshus Dyrstien i Tornby, Nordjylland, blev præmieret.

I 2014 hvor vores passivhustilbygning med ny hovedindgang til Hjørring Gymnasium blev præmieret og 2013 blev det nye passivhus ældrecenter Svanelundsbakken ligeledes præmieret. Begge priser er uddelt af Hjørring Kommune.

Dansk Passivhus center 

I 2010 opstartede BJERG Arkitektur det første danske passivhuscenter. Herigennem rådgiver og uddanner vi eksterne energikonsulenter og, som den eneste arkitekttegnestue i Danmark, foretager vi certificering af passivhusbygningskomponen­ter samt passivhuse både ved nybyggeri og ved passivhusrenover­inger. BJERG Arkitekturs unikke viden indenfor passivhusområdet videreformidles via oplæg og papers til den årlige nordiske pas­sivhuskonference.

FAKTA

Aktieselskab
Grundlagt i 1987
CVR nr. 19711285

Beskæftiger ca 30 medarbejdere fordelt på 5 afdelinger

Tlf: +45 9892 7100
Mail: info@bjerg.nu

BJERG LIVE