Vi har netop påbegyndt en gennemgribende facadeoptimering af Bornholms Hospital bygning A. Facadeoptimeringen er samtidig en energioptimering af facaden, hvor der vil foregå udskiftning af vinduer til en langt bedre energiklasse og en stor del af facaden vil bestå af en integreret løsning med solceller. Renoveringen udføres i CEICAD regi.