Energirenovering af Hjørring Gymnasium fortsætter

1 oktober, 2018 10:19

HOS BJERG Arkitektur ER VI EKSPERTER I ENERGIRENOVERING

I samarbejde med Hjørring Gymnasium, Erasmus & Partnere samt MJ-Byg er vi nu godt igang med realisering af næste etape af Hjørring Gymnasiums energirenovering. Vi har designet passivhus-renoveringen, som giver lærere og elever på Hjørring Gymnasium optimale rammer for læring og fordybelse. Den optimerede udnyttelse af lokaler, et forbedret indeklima til gavn for lærere og elever samt betydelige driftsbesparelser er målbar værdiskabelse af højeste kaliber – det er vi stolte af at kunne levere!

Hjørring gymnasium er en skole af ældre dato grundlagt i 1872. De nuværende bygninger som huser Hjørring Gymnasium er  opført  i 1959. Skolen har mange stolte traditioner, der trives side om side med et tidssvarende og levende studiemiljø, hvor arbejdsglæde og engagement er i højsæde.

Som en naturlig del af skolens udvikling må arkitekturen følge med. Derfor har indretning af lokaler og udvendige arealer hen over de seneste år gennemgået en renovering, med det formål at skabe optimale rammer og omgivelser for lærere og elever. Renovering løfter hermed skolens arkitektoniske fremtoning og funktion indvendigt såvel som udvendigt.

Den nye træfacade giver skolen et moderne udtryk. Desuden er den træbeklædte klimaskærm med til, på bæredygtig vis, at nedbringe skolen varmebehov markant.

Ved om og tilbygningen ved Hjørring gymnasium ændres gangarealet fra at være placeret indvendigt mod atriumgård til at være placeret ud mod Skolevangen og klasselokalerne får udsigt til atriumgård.

Facaden mod Skolevangen får ligeledes en træbeklædning ved gangareal og opholdsareal der giver en reference til musikafsnittets tilsvarende facadebeklædning. Herved åbner skolen sig mod det offentlige areal mod Skolevangen.

Under første del af renoveringen, har vi stået for arkitektrådgivning til og med projektforslag, passivhusdesign, helhedsplan, totalentreprise udbudsmateriale og bygherrerådgivning.

 

 

På billedet ses hovedindgangen til Hjørring gymnasium på højre side. Til venstre i billedet ses etablering af den nye gang og klasseværelser.

 

 

 

 

 

Se billeder af den første del af det renoverede Hjørring Gymnasium her.

BJERG LIVE