GADEHAVEGÅRD PÅ FORSIDEN AF MAGASINET BÆREDYGTIGHED

3 maj, 2019 15:34

BJERG Arkitektur er stolte over at pryde forsiden på Magasinet BÆREDYGTIGHED udgivet af Licitationen.

Gadehavegård omhandler en energioptimering efter passivhus principperne, af en stor boligbebyggelse fra DOMEA i Taastrup.

Gadehavegård, Blok 9 beskrives af Magasinet BÆREDYGTIGHED, som måske det mest energi-ambitiøse renoveringsprojekt i alment boligbyggeri i Danmark. ”Renovering af Blok 9 af Gadehavegård er Danmarks første passivhus renovering af en almen boligblok. Blok 9, der består af 54 boliger, er således en af de mest energieffektive almene boligblokke i Danmark”.

Gadehavegård er en større almen boligbebyggelse med et boligareal på ca. 72.000 m2, der før renoveringen var udnævnt som en potentiel ghetto. Ved opstart af projektet var det derfor essentielt at udarbejde en helhedsplan der tog højde for både byggetekniske, energimæssige og sociale problematikker. Projektet er støttet med EUPD midler.

Som opstart gennemgik BJERG Arkitektur den eksisterende bygningsmasse i forhold til den generelle tilstand men først og fremmest i forhold til energiforbrug og energioptimeringspotentiale. Før-synsundersøgelsen resulterede i en rapport, der inkluderede en energiscreeningsrapport. På baggrund af denne rapport blev beboerprocessen sat i gang hvor BJERG Arkitektur spillede en stor rolle i afholdelse af beboermøder og workshops.

Udover at have givet bygningen et mere indbydende udtryk, har renoveringen også opnået en energibesparelse på hele 85 procent, og bygningen var ved sin færdigblivelse i 2016 Danmarks mest energieffektive almene boligblok – ligegyldigt om man ser på renovering eller nybyggeri. Blokken fungerer som forgangseksempel for renovering af den resterende bebyggelse, som renoveres i de kommende år.

Meromkostninger sammenholdt med energibesparelsen resulterede i en huslejeprisstigning på kun 190 kr. efter renovering.
BJERG Arkitektur er totalrådgiver for projektet, der inkluderer før-synsundersøgelse, energiscreening, helhedsplan og arkitektrådgivning og har ansvar for brugerinddragelse, arkitektprojektering inkl. energiberegninger og –optimering, projekteringsledelsen, samt byggeledelsen.

Læs artiklen her

 

BJERG LIVE