Green Instruments & BJERG Arkitektur samarbejder i den grønne omstilling

2 januar, 2019 12:24

Klimakrisen ruller, og imens har to grønne nordjyske virksomheder indgået samarbejde og sætter barren højt, når Green Instruments udvider hovedkontor i Brønderslev. Her arbejdes på en ny administrationsbygning designet efter passivhus-principperne også kendt som ultra lavenergi. Et eksempel som langt flere bygherrer burde efterleve, hvis Danmark skal nå de politiske mål, om at være uafhængige af fossile brændsler i 2050.

Pressemeddelelse

Den globaldækkende danske virksomhed Green Instruments producerer og sælger højteknologisk måleudstyr til den maritime verden og handelsflådens skibe, hvor partikeltæthed, CO2-udledning og andet skal kontrolleres og styres. Green Instruments oplever medvind grundet stigende miljømæssigt fokus, og udvider derfor hovedkontoret i Brønderslev.

Direktør for Green Instruments, Oluf Sigh fortæller:

–  For at imødekomme den øgede efterspørgsel på vores produkter løber vi ekstra stærkt på kontoret, og har oprustet arbejdsstyrken – det betyder, at vi ganske enkelt er vokset ud af vores nuværende kontorbygning i Brønderslev.

Energiforbruget i bygninger udgør næsten 40 % af det samlede energiforbrug i Danmark. Energien går primært til opvarmning, ventilation og belysning. Effektivisering af energiforbruget i bygninger spiller en afgørende rolle for, at vi kan nå de politiske mål om at være uafhængige af fossile brændstoffer i 2050.

– Som vores navn og produktportefølje bevidner, bestræber vi os på at bidrage til en grønnere verden. For os er det essentielt, at det ikke kun er på overfladen vores miljørigtige initiativer finder sted, og derfor var det vigtigt for os at finde et arkitektfirma med tilsvarende grønne værdier. Vi vil etablere et karakteristisk energieffektivt hovedkontor, der kan rumme vores voksende forretning samt understøtte et godt arbejdsmiljø og indeklima.

– Vi valgte derfor at indgå samarbejde med BJERG Arkitektur på baggrund af deres speciale i klimarigtig arkitektur. BJERG Arkitektur er specialiserede i at designe passivhuse, der med nedbringelse af energiforbruget, kompromisløse løsninger og omkostningseffektivitet, stemmer godt overens med Green Instruments’ værdier. Derudover lægger vi hos Green Instruments vægt på at have lokale samarbejdspartnere hvilket BJERG Arkitektur, med deres hovedkontor i Hjørring, bidrager til.

Arkitekt Jørgen Ussing, BJERG Arkitektur beretter om samarbejdet:

– Det er vigtigt at vi i alle dele af samfundet tænker den grønne omstilling ind i de ting vi gør i dagligdagen og i de dispositioner vi træffer for fremtiden. Vi bør ikke kun omstille vores forbrug fra fossile brændsler til grøn energi, vi bør ganske enkelt nedbringe vores forbrug.

– Det er som om det ikke helt er gået op for politikerne hvad det er vi som samfund har forpligtet os til på klimaområdet, og at de skal gå i spidsen så vi når målene med rettidig omhu og ikke i sidste øjebliks paniske feberredninger. Fremtiden er NU.

– Vi oplever ansvarligheden hos Green Instruments som et skoleeksempel til efterfølgelse – en erhvervsvirksomhed går forrest og overhaler lovgivningen på en visionær og positiv måde. Det kan vi alle lære af. Vi er meget glade for samarbejdet med Green Instruments og for ledelsens måde at inddrage alle medarbejdere i den grønne omstillingsproces på – det giver engagement og mange afledte positive sidegevinster.

– Og de der tror at grøn omstilling, grøn ansvarlighed og grønt byggeri er dyrere end traditionelt byggeri får her mulighed for at se, at det ikke koster mere – vi arbejder med meget lave m2-priser. Desuden får vi en arkitektonisk gevinst i det nye hus, der bliver et grønt dynamisk visitkort for Green Instruments.

– Det er enormt værdifuldt set i lyset af nedbringelse af CO2-udledning, når en virksomhed som Green Instruments vælger at bygge efter passivhus-principperne. Mange bygherrer kender måske ikke til de fordele der er ved at bygge efter passivhus-principperne, derfor at det et succeskriterie for os alle og ikke mindst klimaet, når vi oplever at vi gennem den rette rådgivning og dialog, som vi har med Green Instruments, sammen kan bidrage til den grønne omstilling.

– Der er opstået en tendens, hvor vi i den grønne omstilling kun fokuserer på vindmøller og solceller. Ønsker vi de helt store miljø- og klimamæssige forbedringer, er vi nødt til at rette blikket mod design af intelligent arkitektur, der med de helt rette greb kan danne fundament for byggerier der holder vores energiforbrug nede.

– Vi forventer at vores nye administrationsbygning kommer til at danne rammen om en spændende rejse, og med den øgede kapacitet kan rumme alle de nye såvel som eksisterende medarbejdere. Som passivhus forventer vi at kontoret vil bidrage til optimering af energi, samt skabe et komfortabelt og givende resultat for både ansatte og klimaet. Ydermere forventer vi, at den nye administrationsbygning vil bidrage til at cementere Green Instruments’ tilstedeværelse i lokalsamfundet, beretter direktør Oluf Sigh.

– Samarbejdet med BJERG Arkitektur har til dato været overordentligt tilfredsstillende. BJERG Arkitektur har i alle henseender været samarbejdsvillige, lyttet til vores behov og indvendinger, og taget alle medarbejderes ønsker i betragtning. På den baggrund kan vi kun være tilfredse med samarbejdet.

Således projekteres den nye administrationsbygning som et passivhus der overstiger 2020-energikrav.

BJERG LIVE