Helhedsplan for 28.000 m2 grund ved Oslo vundet

25 marts, 2021 14:12

Vi er utroligt stolte af at vi har vundet en indbudt konkurrence om at udvikle en helhedsplan for bæredygtige boliger på det 28.000 m2 store site omkring ’Godthaab’- et af Norges største rehabiliteringscentre. ”Vi glæder os utroligt meget til projektet, der bygger på alle de bæredygtigheds-principper, som BJERG Arkitektur har arbejdet med i rigtigt mange år” fortæller Kjeld Bjerg.

BJERG Arkitektur har tegnet flere bæredygtige projekter i Norge
”BJERG Arkitektur har tilstedeværelse i Oslo, og igennem de seneste år har vi tegnet en række byggerier i Norge – især bæredygtige daginstitutioner. Men vi har også meget erfaring med sociale boligprojekter – dog mest fra Danmark, og derfor er vi ekstra begejstrede for et projekt i Norge, hvor der netop er et stærkt fokus på at opbygge sociale relationer i et boligområde”, fortæller Kjeld Bjerg.

Et mangfoldigt fællesskab, der er mere end et hjem
Målet med projektet er at give beboerne en stærk tilknytning til et nyt lokalområde, der emmer af landsby og fællesskab. Det nye boligområde skal føles som mere end et hjem for de nye tilflyttere. Muligheden for at benytte Godthaabs tilbud og aktiviteter, og samtidig skabe nye relationer på tværs af generationer, skal være med til at mindske ensomhed og øge livskvaliteten for beboerne i et mangfoldigt og levende lokalsamfund.

Godthaab – et nyt, levende lokalsamfund
Bag konkurrencen står nonprofit organisationen ’Godthaab Helse og Rehabilitering’, der ønsker at skabe et lokalsamfund med et stærkt naboskab, der kan tiltrække nye tilflyttere og højne bevidstheden om det historiske rehabiliteringscenters tilbud og sundhedsfremmende aktiviteter.

Organisationens begrundelse for valget af BJERG Arkitektur lyder bl.a.: ”BJERG Arkitektur udmærkede sig mest positivt. De har leveret et engageret, holistisk koncept, der binder boliger, omgivelser og Godthaab sammen. BJERG Arkitektur var den af ​​deltagerne, der viste bedst forståelse for opgaven.”

Lavenergi boliger opført i træ
På den naturskønne grund opføres mere en række bæredygtige boliger i træ. Boligerne designes som lavenergibyggeri og organiseres som en varieret blanding af punkthuse, etageboliger og rækkehus i klynger omkring det historiske rehabiliteringscenter fra 1918. De forskellige bygningstypologier skal tiltrække både ældre, etablerede familier og helt unge med brug for en overkommelig bolig – dog med en overvægt af boliger målrettet ældre og seniorer.

Områdets sti- og løjpesystem giver rum for nye møder
Bygningerne er alle orienteret mod det ikoniske center – og på den skrånende grund bygges, så alle nye tilflyttere kan nyde den flotte udsigt fra deres bolig. Naturen inviteres helt tæt på boligerne og skaber en forbindelse mellem det nye Godthaab og den oprindelige natur. Grunden ligger centralt ift. rekreative områder, og mange af områdets naturlige stiforbindelser krydser og skaber muligheden for uformelle møder.

Mads Bjerg, designansvarlig arkitekt på konkurrencen, er især begejstret for projektets evne til at skabe nye møder på tværs:
”Det er et specielt site med et eksisterende sti- og løjpesystem, som bliver flittigt brugt af turister og folk i lokalområdet. I helhedsplanen bruger vi stisystemet aktivt til at binde området sammen og som et sted, hvor centrets gæster kan genoptræne, beboerne kan nyde den smukke, nære natur, og der kan opstå nye møder med turister og folk fra lokalområdet. Det er fascinerede, at en naturlig del af området både kan bruges funktionelt til genoptræning men også socialt til at styrke fællesskabet – ikke bare mellem beboerne men også mellem gæster, turister og de lokale.”

Fællesskaber og naboskab understøttes både ude og inde
Helhedsplanen er designet så fællesskaber og et stærkt naboskab tænkes ind i alle lag og understøttes – fx med beboerrettede fællesfaciliteter som taghaver oppe på etagerne. Udendørs etableres fælleshaver internt i klyngerne – og centralt på grunden anlægges en større have, der fungerer som et udendørs samlingspunkt. Her skal sansehaver og nyttehaver med små nicher til at tage et hvil, engagere beboerne og lokalsamfundet. Og fra en ny udsigtsplads umiddelbart foran den historiske bygning kan beboere, turister og besøgende på Godthaab nyde udsigten med en kop kaffe fra Godthaabs café.

Bæredygtigt på alle parametre
Både social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed er tænkt ind fra projektstart. Boligerne opføres i bæredygtige materialer og designes som lavenergi-byggerier med udgangspunkt i passivhus-principper. Her er der fx fokus på at orientere vinduer efter solen, der bruges som kilde til opvarmning. Den sociale bæredygtighed udtrykkes ved et godt indeklima med velvære, maksimalt dagslys, mange fællesskabsfaciliteter, der højner livskvaliteten, og boliger hvor generationer mødes på tværs. Projektet er også økonomisk bæredygtigt, da arkitekturen er effektiv og rationel at bygge. Projektets boliger opføres som modulløsninger, der kan sættes sammen på forskellige måder. Samtidig har projektet en optimal totaløkonomi – bl.a. pga. lave driftsomkostninger.

BJERG Arkitektur har designet arkitektur og landskab, Christian Falkenaas er bygherrerådgiver og projektudvikler, og IN’BY er lokal samarbejdspartner i Oslo.

BJERG LIVE