Ansvarlighed i BJERG Arkitektur

17 December, 2019 8:53

 

AnsvarligheT – en del aV vÅRT DNA

I BJERG Arkitektur driver vi en bærekraftig og ansvarlig virksomhet. Sosialt ansvar er for oss en naturlig del av å drive forretning. Ansvarlighet afspejler sig i måden vi designer bæredygtige byggerier, i vores relationer til vores kunder, medarbejdere, samarbejdspartnere, myndigheder, den næste generation på arbejdsmarkedet. Vi stræber efter at gå forrest og få den øvrige omverden med os.

Bæredygtighed kan gradbøjes i mange retninger. Vi stræber efter at designe bygninger, der har et energiforbrug der går i nul – som vi siger: ”Den mest bæredygtige energi, er den der ikke bliver brugt”.

 

Hos BJERG Arkitektur har vi gennem mere end 30 år designet bygninger og boliger, der har en særlig betydning og værdi for brugere og beboere over hele landet. Vi gør en dyd ud af at tilbyde de mest fordelagtige løsninger, der skaber genklang og tilfredshed for vores kunder. Om der er tale om nybyggeri eller renovering, ser vi det som vores fornemmeste opgave, at skabe løsninger, der balancerer æstetisk i de omkringlæggende omgivelser, og samtidig sætter mindst muligt CO2 aftryk.

Vi vægter etik højt, sørger for gode medarbejderforhold. Vi  har i alle henseender skarpt fokus på, både i vores dagligdag på tegnestuerne, samt i vores arbejde og faglige tilgang til at optimere vores bygninger, at nedbringe CO2-emission.

I vores daglige drift og i vores designmæssige tilgang til at udvikle nye bygninger og boliger, vælger vi produkter og materialer med fokus på mindst mulig påvirkning af miljøet. Vi vægter altid bæredygtige materialer højst og arbejder med træ i alt fra konstruktion, isolering til facade og tag. Vi er bevidste om at lokale materialer og FCS-certificeret træ er blandt det mest bæredygtige.

Vores arbejde – Certificerede byggerier

Vores spidskompetencer er design og rådgivning i alle byggeriets faser af både nybyggeri og renovering med fokus på børnehaver, skoler og boligbebyggelser. Vi har desuden lavet flere energirenoveringer af boligbebyggelser både private og almene boliger.

En stor del af vores realiserede projekter er bæredygtighedscertificeret – vi har opnået DGNB, BREEAM og Passivhus-certificeringer.

Som en del af vores udviklingsstrategi i den grønne omstilling, har vi etableret en udviklingsafdeling, BJERG Green Lab, med specielt fokus på grøn, bæredygtig omstilling i arkitekturen, her laver vi beregninger og udforsker det bæredygtige byggeri, passivhuse, energiminimering, ansvarligt materialevalg, levetidsbetragtninger, grøn totaløkonomi, sociale rum i det hele taget arkitektur med et stort grønt A.

Udgangspunktet for vores design er forankret i retningslinjerne for passivhus-design, der er kendetegnet ved en stor bredde i de bæredygtige tiltag, der indbefatter energi, levetid, materialer, totaløkonomi samt menneskelige betragtninger.

For os er det vigtig at understrege, at vi designer sunde bygninger for både miljøet og samfundet i tæt dialog med brugerne selv, hvor arkitektur og natur tænkes i ét.

Energiforbrug og energibesparelser

I mere end 10 år har vi haft fokus på bæredygtige løsninger. Vores anskuelse af bæredygtighed er især fokuseret på, at nedbringe energiforbrug og opnå energibesparelser. Vi mener, at vores fornemmeste opgave er at hjælpe bygherre til at foretage fornuftige beslutninger omkring de mest bæredygtige løsninger. Alle vores projekter er med fokus på lavenergi, og vores devise er, at den mest bæredygtige energi, er den der ikke bliver brugt.

BJERG Arkitektur er de første i Danmark til at designe og bygge bæredygtigt med afsæt i Passivhus Principperne, som kan sidestilles med ultra lavenergi. Når der bygges efter passivhus-principperne, stræber vi efter, at varmeregningen går i nul, brugere og beboere stortrives, det globale klima skånes for CO2-belastning, og de fremtidige omkostninger til drift og vedligehold reduceres til næsten ingenting.

Økonomisk kvalitet og værdiskabelse

Ofte er den styrende parameter i de fleste byggeprojekter den kortsigtede anlægsøkonomi, og bæredygtige tiltag bliver ofte opfattet fordyrende. Vi baserer vores rådgivning på totaløkonomiske beregninger, hvormed vi skaber et bedre beslutningsgrundlag, idet merværdien af mere langsigtede investeringer kan synliggøres, især i form af energibesparelser. Samtidig er det nødvendigt at rette fokus på værdiskabelse i et bredere og mere langsigtet perspektiv og at lade dette forhold indgå som en del af beslutningsgrundlaget.

Vores erfaring viser at, der er økonomiske fordele forbundet med at investere lidt mere i anlægsomkostningerne for at opnå et byggeri, der kræver mindre vedligehold, er let tilgængeligt for udskiftning af installationer og dermed færre omkostninger til generel drift og vedligehold. Disse forhold vurderer og synliggør vi ved beregning af totaløkonomi. For os handler økonomisk kvalitet således ikke om at vælge de billigste løsninger på kort sigte, men derimod de løsninger, som i det langsigtede og helhedsorienterede perspektiv bidrager til den bedste balance mellem investering og kvalitet, og i sidste ende bidrager til klimavenlige og CO2 besparende løsninger.

BJERG LIVE