Bærekraft

18 April, 2016 13:07

VISJON & MISJION

BJERG Arkitekturs visjon er å skape arkitektur og yte rådgivning som bidrar til utvikling av energifornuftig og bærekraftig bygging, med fokus på trivsel og livskvalitet for bruker, nærmiljø og samfunn.

Bærekraft er utgangspunktet for alt det arbeidet vi utfører og vi har spesialister innfor følgende områder:

  • Passivhusbygging - Superlavenergibygging
  • DGNB (German Sustainable Building Councils)
  • BREEAM
  • CLT (Cross Laminated Timber)
  • LCC (Life Cycle Cost)

Vi er et internasjonalt arkitektfirma med en bærekraftig og grønn profil med hovedvekt på varne- og eldreinstitusjoner, samt private og almenne boliger. Basert på presise totaløkonomiske analyser under utvikling og byggefase – nye super lavenergibygg til både private og offentlige byggherrer – er nesten 80 prosent av våre lavenergiprosjekter.

BJERG Arkitektur har den grønne strek.

LAVENERGIBYGGING & BÆREKRAFTKONSULENTER

Byggefasen er ansvarlig for en stor del av vår samlede energi- og ressursforbruk. Derfor er det avgjørende at vi sørger for en bærekraftig utvikling av byggingen, for å imøtekomme de klima- og miljøutfordringer som vi står overfor.. Vi hos BJERG Arkitektur mener at vi, som arkitekter, har ansvar for å skape de beste forutsetningene for samfunnet vårt og har, både ut fra en miljømessig, sosial og økonomisk synsvinkel, bærekraftige bygg som vårt virkefelt. Kvaliteten av vår arkitektur og det konstruerte miljø er viktig for samfunnet i et bredt perspektiv, og avgjørende for menneskers sosiale og sunnhetsmessige velbefinnende.

Hos BJERG Arkitektur har vi siden starten av 1987 akkumulert viten om bærekraftig arkitektur, og har siden 2007 jobbet målrettet med utvikling og optimalisering av energirenovering og passivhusbygging. Vi har dyptgående erfaring og en unik kunnskap som, både i inn- og utland, plasserer virksomheten i gruppen blant ledende spesialister innenfor bærekraft og energioptimalisert arkitektur samt passivhusbygging.

Alle medarbeidere som jobber med skissering, prosjektering og tilsyn, er utdannet som sertifiserte passivhusdesignere, dessuten har flere medarbeidere en videreutdannelse som DGNB- og BREEAM-konsulenter. Derved er vi forsikret om at alle våre medarbeidere har en holistisk tilnærming til begrepet bærekraft og skrider i samme retning med de mest bærekraftige og høyest mulig energikriterier for øyet. Vi er med andre ord spesialister på å sikre våre kunder en optimal rådgivning om den påvirkning, de konsekvenser og den innflytelse som deres valg virker på sted, miljø og samfunn, både i dag og i fremtiden.

Vission & Mission-03

Dansk passivhus center 

Men selv om de menneskene vi jobber for har den høyeste prioritet, har vi i BJERG Arkitektur samtidig et skarpt øye på utbredelse, utvikling og kontroll av kvalitetsløsninger til bærekraftig bygging.

Derfor etablerte vi i 2010, sammen med det globale passivhussenteret i Darmstad, det første passivhussenteret i Danmark; Dansk Passivhus Center, og er, som eneste danske designkontor, godkjent til å sertifisere nye passivhuskomponenter.

Utover dette sertifiserer designkontoret nye passivhus og passivhusrenoveringer, står for rådgivning og utdannelse av eksterne energikonsulenter og deltar som ekspert på både den årlige europeiske og nordiske passivhuskonferanse, hvor vår unike viten kan videreformidles via vitenskapelige presentasjoner og brosjyremateriall/dokumentasjon.

DGNB

PassivhusPlatte

PassivhusDesigner

BJERG LIVE