Carsten Wraae Jensen

Fakta

Arkitekt MAA, Cand.arch
Birthyear 1984
Educated 2013
Employed since 2013

Utdannelse

Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole (B.Arch.)
Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole (M.Arch.)

Ansvarsområder

Brugerinddragelse
Bygherrerådgivning
Konkurrenceprojekter
Projektledelse
Skitsering og energibevidst design

Beskrivelse

Carsten Wraae Jensen er arkitekt med fokus på digitale verktøyer og deres evne til å styrke og fremme arkitektens og byggeriets arbeidsprosesser.
I de seneste år har Carsten blant annet beskeftet seg med konkurranser og utarbeiding af lokalplaner, helhetsplaner, skisseprosjekter og mulighetsstudier samt tradisjonell byggherrerådgiving gjennom hele prosjektforløbet med myndighetskontakt, avstemmning av planleggingsmessige forhold mm.

Carsten har tilegnet seg kompetanser innenfor energiriktig bygg og passivhusdesign.
Han har vært fungerende prosjektleder på prosjektet Rådhuslunden og var nøkkelmedarbeider på barnehagene Teglverket samt Storgården i Oslo. Carsten har arbeidet med forskjellige større og mindre prosjekter – både privat og offentlig – og kjenner prosedyrer, prosjektforløp og byggherrekontakt fra start til slutt.