Hildegunn Halvorsrød

Fakta

Arkitekt MNAL, Cand.arch
Birthyear 1983
Educated 2012
Employed since 2014

Utdannelse

Arkitektskolen Aarhus

Ansvarsområder

3D
Bæredygtigt byggeri
BIM
Brugerinddragelse
Kommunikation og udvikling
Konkurrencer
Præsentation og formidling
Projektledelse
Skitsering & Formgivning
Udenlandskorrespondent (Norge)

Beskrivelse

Hildegunn Halvorsrød er en arkitekt med et stort engasjement for bærekraftig utvikling og arkitekturens rolle i forhold til tidens klima- og miljøutfordringer. Det sosiale fokus, i forhold til både mennesker og miljø er en naturlig innarbeidet del av prosjektene hun er involvert i. Hun har stor interesse for forholdet mellom stor og liten skala, og for hvordan overganger mellom by, bygning og landskap kan utformes med særlig omtanke for fremtidens miljø og det menneskelige liv i- og omkring bygningene.

Hendes arbeidsfelt er primært rettet mod Bjergs Norgeskontor i utviklingen og gjennomføring av både igangværende og fremtidige prosjekter. Hun har også holdt flere temaoplegg for både private og kommunale byggherrer med fokus på kompetansedeling mellom Danmark og Norge i forhold til bærekraftig arkitektur for nybygg og rehabilitering.
Hildegunn har arbeidet med prosjekter i varierende skala og program – fra oppstartsfase, udarbeiding av konkurranser og tilbud over til gjennomføringsfasen. Hildegunn er erfaren innenfor analyse, energi og materialestudier, BIM, skriftlig fremstilling, samt de grafiske verktøyer både digitalt og for hånd.