Om oss

23 June, 2016 11:26

Om oss

PROFIL

BJERG ARKITEKTUR er et tradisjonsrikt arkitektkontor og har mange kvalitetsbygg bak seg siden oppstarten i 1987.

Designkontoret har, siden 2007, arbeidet intensivt med energirenoveringer og passivhysbygging, idet omtrent 80% av kontorets prosjekter i ettertiden omhandlet passivhus og lavenergibygg, og har derfor oppnådd en helt unik viten på området innenfor energioptimalisering og bærekraftig arkitektur. Passivhusprosjektene inkluderer både passivhusrenoveringer og passivhus-nybygg med grunnspring i totaløkonomiske analyser og beregninger utført av kompetente medarbeidere.

ORGANISASJONSFORM

BJERG ARKITEKTUR beskjeftiger ca. 30 tverrfaglige, kompetente og engasjerte medarbeidere som i gjennomsnitt har mer enn 13 års erfaring. Medarbeiderne utgjør et sammensveiset team med klare rollefordelinger, noe som resulterer i at det er kontroll på alle aspekter av prosjektene, helt fra idé-fasen til ferdig oppført bygg og ettersyn. Arkitektkontoret er organisatorisk bygget opp med et styre, og den daglige ledelsen føres av Kjeld Bjerg og avdelingsarkitekter/partnere, i tett dialog med alle medarbeidere.

GEOGRAFISKE ARBEIDSOMRÅDER

Designkontoret består av 3 avdelinger geografisk plassert rundt om i Danmark, med avdelinger i Hjørring, Aalbor og København, hvilket gjør at vi er representert over hele landet. Derfor betrakter vi hele landet som vår potensielle arbeidsplass. Utover dette har vi også avdelinger i Oslo og Warsawa, hvilket har lykkes i kraft av våre mobile medarbeidere. Ytterligere har designkontoret et satelittkontor i Viborg, i fellesskap med det jyske arkitektkontoret Meissner+Sigh.

ARKITEKTUR & RÅDGIVNING

Som arkitektfirma utfører vi både byggherrerådgivning og totalrådgivning for både private og offentlige byggherrer og samarbeider fleksibelt og engasjert i prosjekterings- og rådgiverteam. Våre oppgaver spenner bredt; almenne boliger, større næringsbygninger, pleie- og psykiatrisektoren, villaer, kulturhus/idrettsfasiliteter, skoler og barnehager, etc. Gjennom årene har vi i tillegg oppført mange nye almenne boliger. Ofte arbeider vi med eksempelvis bygningsforhold, og vår stab har derfor stor ekspertise og erfaring i om- og tilbygging.

Vi ivaretar gjerne hele byggeprosessen – fra idé til det fullførte byggverket – vi lytter og involverer brukergrupper og byggherre i alle byggefasene. Dette er av aller største viktighet, spesielt under byggearbeid der mange parter skal høres. Vi er vant til å håndtere disse prosessene i boligsosiale relasjoner, som i forbindelse med interne brukergrupper og den private byggherre.

Les mer om designkontorets ytelser her.

PReMIERINGER

Vårt designkontor har mottatt flere arkitekturpriser og nominasjoner for vår kvalitetsarkitektur og unike tilnærming til bærekraft, senest i 2015, da det bærekraftige fritidshuset Dyrstien i Tornby, Nordjylland, ble premiert.

I 2014, da vårt passivhustilbygg med ny hovedinngang til Hjørring Gymnasium ble premiert, ble likeledes det nye passivhus-eldresenteret Svanelundsbakken premiert. Begge prisene er utdelt av Hjørring Kommune.

Dansk Passivhus center 

I 2010 startet designkontoret opp det første, danske passivhussenter.

Herfra rådgir og utdanner vi eksterne energikonsulenter og, som eneste danske arkitektkontor, foretar vi også sertifisering av passivhusbygningskomponenter samt passivhus både ved nybygging og ved passivhusrenoveringer. BJERG ARKITEKTURs unike kunnskap innenfor passivhusområdet videreformdiles via kanaler som presentasjoner og brosjyrermateriell/dokumentasjon ved den årlige nordiske passivhuskonferansen.

FAKTA

Aktieselskab
Grundlagt i 1987
CVR nr. 19711285

Beskæftiger ca. 30 medarbejdere fordelt på 5 afdelinger

Tlf: +45 9892 7100
Mail: info@bjerg.nu

BJERG LIVE