EUC Nord

Byggeår

2012

Ytelse

Arkitektrådgivning, Energirådgivning & Energidesign, Energiscreening, Projektering, Tilsyn, Udvikling & Innovation

Pris

ca. 15 mill. dkr.

Areal

ialt. 1500 m²

Enrrepriseform

Hovedentreprise

By/Placering

Hjørring

Byggherre

EUC Nord

Beskrivelse

Tilbygget til EUC Nord med HTX-fasiliteter er ført opp som Danmarks første passivhusskole.
Innledningsvis for prosjektoppstarten påviste designkontoret, via totaløkonomiske beregninger som inneholder opplysninger om: investeringsbehov, fremtidige driftsutgifter og finaniseringsutkast, at tilbygget kunne føres opp etter passivhusprinsippene innefor rammebeløpet, på grunn av de store driftsbesparelsene.

I den arkitektoniske utformingen er det arbeidet med 3 volumener som tilsammen inneholder 6 undervisningslokaler, hvorav ett av lokalene kan deles påå, noe som gir gir en fleksibel bruk av rommene. Imellom undervisningslokalene ligger fellesområdene. Fellesområdene er designet med tanke på at de kan benyttes i undervisningen såvel som i pausene. Fra hvert klasserom er det høythengende vinduer mot gangarealene for å optimalisere inntaket av dagslys i gangarealene, som likeledes er forsynt med takvinduer orientert mot syd for å optmialisere bidrag fra sollys i et energimessig perspektiv.I bestrebelsene etter optimale akustiske forhold er det i den arkitektoniske utformingen innlemmet forskjellige akustiske forhold som en del av arkitekturen.I direkte forbindelse med de felles fasilitetene og den nye hovedinngangen er det plassert nye administrasjonsfasiliterer. Den nye hovedinngangen gir, sammen med tilbygget og ombyggingen, en god flyt i den daglige bruk av bygningen.

Strategi for inkorporeringen av de eksisterende bygningsvolumer i det nye designet, i form av nye inngangsportaler til eksisterende fasiliteter, lé-vegger og avskjerminger m.m., er på samme måte innarbeidet i prosjektet. Ytterligere er det utarbeidet forslag til hvordan skolen kan bygges ut og ombygges i fremtiden for å oppnå en bedre utnyttelse av eksisterende inne- og utearealer.

Tilbygget er i dag et sertifisert passivhusbygg.

SIMILAR PROJECTS