Jarbakken Barnehage

Byggeår

2012

Ytelse

Arkitektrådgivning, Energirådgivning & Energidesign, Projektering

Pris

ca. 30 mill. dkr.

Areal

ialt. 1.400 m²

Enrrepriseform

Totalentreprise

By/Placering

Oslo

Byggherre

Omsorgsbygg, Oslo kommune

Samarbejde m.

Georg Andresen & Sønner AS, INBY landskapsarkitekter, Kyninngsrud, Skansen Consult, Unionconsult, SWECO

Beskrivelse

Jarbakken Passivhus dagsinstitusjon er vunnet i arkitektkonkurransen om en integrert dagsinstitusjon i Oslo med plass til 144 barn i aldersgruppen 0-6 år. Bygningen er oppført som Norges første passivhus-dagsinstitusjon og er disponert og optimimalisert med hensyn på en optimal utnyttelse av de passive energikilder og barnas lek.

Dagsinstitusjonen er i sin hoveddisponering organisert slik at det skapes trygghet, oversikt og en fleksibilitet som tillater flere aktiviteter samtidig, såvel som å være fleksibel overfor endringer og utvikling av behov.

Dagsinstitusjonen er arkitektonisk oppdelt i 2 volumer i form av et volum med baserommene plassert mot syd med utsikt og utgang til lekeplassen for å få et optimalt solarbidrag i oppholdsrommene, og hvor servicefunksjoner og kjøkkenfasiliteter er plassert mot nord. Imellom disse 2 hovedvolumene er det plass til lek og aktivitet, som understrekes av at det, i forbindelse med hovedtrappen, er plassert en rutsjebane til stor glede for barn og barnslige sjeler. Rommet under rutsjebanen er innrettet til lesing og lek. Veggen i fellesrommet mot baserommet er benyttet til klatrevegg. Utover de store felles opphodarealene til lek og aktivitet er det forskjellige aktivitetsrom til flere former for aktiviteter, f.eks.”pute-rom” til de villere aktivitetene, så har kan de leke, slå kolbøtter, danse, balansere, bryte og spille musikk!

Dagsinstitusjonen tilpasser seg en meget snever og kompakt grunn, og forsøker å disponere seg i forhold til å skape unike uterom til forskjellige former for lek. I designet av utearealene er det tatt hensyn til tilgjengelighet i alle aktivitetsområdene i det kuperte terrenget.

Konkurranseresultat:
1. premie i konkurranse utlyst av Omsorgsbygg Oslo Kommune

Beskrivelse

“BJERG Arkitektur har dokumentert gode kunnskaper om passivhus som har vært avgjørende for at prosjektet ble vellykket. Vi er meget fornøyd med det ferdige resultat både arkitektonisk og teknisk”

Per Olaf Mehl,
Projektansvarlig
Omsorgsbygg OSLO KF

SIMILAR PROJECTS