Lindås Barnehage

Byggeår

2019

Ytelse

Arkitektrådgivning, Arkitektur, Bygherrerådgivning, Energirådgivning & Energidesign, Landskabsarkitektur, Totalrådgivning

Areal

1.700 m2

Enrrepriseform

Arkitekt og Totalrådgiver

By/Placering

Lindås Kommune, Norge

Byggherre

Lindås Kommun

Samarbejde m.

HENT, SWECO og Smedsvig Landskap

Beskrivelse

LINDÅS BARNEHAGE – Miljøbarnehage til passivstandard

I konkurranseforslaget for nye Lindås barnehage er det lagt fokus på å benytte samspillet i natur, miljø og de nære omgivelsene. Den nye barnehagen skal danne sunne og trygge rammer for barnas hverdag og være et bygg for fremtiden; et bærekraftig bygg som er like godt for nærmiljøet som for klodens miljø. Det er betydelige fordeler ved å bygge barnehager hvor omtanke for klima, energi og miljø står i høysetet.
Bygningen kan bidra til viktig læring om naturens ressurser, feks. i forhold til energibruk, materialbruk og samspill med naturens ressurser i arkitekturen.

Følgende punkter har vært førende for formgivingen av bygningskroppen og plasseringen på tomta:

– Besvisst orientering for best mulig utnyttelse av passiv solenergi med langsiden orientert mot sør, og barnas avdelings- og fellesrom plassert på sørsiden, gjør      at man utnytter solens aktive varme- og dagslysbidrag til det fulle i bygningen.
– En kompakt bygningskropp for begrensning av bygningens varmetap i forhold til oppnåelse av passivhusstandard
– Størst mulig kontakt mellom barnas innvendige rom og naturen utenfor
– Orientering og oversikt i forhold til bevegelse til- og fra barnehagen og mellom inneområder og uteområder.

I barnehagens arkitektur er det vektlagt at det finnes rom for alle, enten man ønsker å være sosial, deltagende, aktiv, eller stille og mer avskjermet. Det er derfor viktig å tilby barna mellomsoner både ute og inne som barna kan innta i kanten av de aktive områdene, med en skala og kvalitet som skiller seg fra hovedrommene.

Det romlige hovedkonseptet for barnehagen bygges derfor rundt en indre og en ytre mellomsone: Den indre mellomsonen kommer til form i et gjennomgående veggmøbel. Den ytre mellomsonen oppstår i rommet mellom den indre og den ytre fasaden, som ‘pakker’ barnehagen inn og skjermer kanten mellom ute og inne mot de største påvikninger fra vær og vind.

 

Beskrivelse

2. plass i konkurranse

SIMILAR PROJECTS