Prinsdalsbråten Barnehage

Byggeår

2018

Ytelse

Arkitektrådgivning, Energirådgivning & Energidesign

Areal

ialt 1.064 m²

Enrrepriseform

Rådgivende arkitekter

By/Placering

Oslo

Beskrivelse

Prinsdalsbråten Børnehave er designet med utgangspunkt i absolutt arkitektonisk kvalitet tilpasset de omkringliggende naturskjønne omgivelsene. Barnehagen går over to etasjer, med delvis kjeller, for å frigjøre mest mulig grunnareal til utendørs lek og opphold for barna, og har i alt plass til 108 barn, fordelt på 6 baser.

Sett utenfra er trebekledningen på fasaden varierende i tre forskjellige tettheter, hvilket er med på å adskille barnas baser fra fellesfunksjoner og personalsoner. Avstanden mellom trelamellene får barnas basehus til å tre tydeligere frem, og de tilstøtende fasadene trekker seg visuelt in i bakgrunnen. Dessuten skifter lamellfasadene uttrykk når man beveger seg langs fasaden, fra ulike avstander og vinkler, hvilket får bygningen til å fremstå dynamisk og levende.

For at det skal være lett for barna å gjenkjenne hvilken inngang de hører til, er bakveggene merket med ulige farger. Fasaden fremstår dermed enkel, robust og estetisk, og samtidig gir den mulighet til et differensiert uttrykk.

Dessuten er fasadenes oppdeling mellom barnas basehus og det omsluttende areal med på å bryte byggverket ned til barnas skala og skaper gjenkjennelighet ved å markere de indre rom i det ytre, slik at barna lettere kan orientere seg. Materialbruken er tilpasset bygningens funksjon som barnehage, og velges på bakgrunn av en misjon om å redusere klimautslipp, skape et optimalt inneklima samt bringe forskjellige overflater i spill, som appellerer til barna i form av farger og strukturer.

Barnehagen oppføres til ”’Plusshus”-standard

 

 

SIMILAR PROJECTS