Skullerud Barnehage

Byggeår

Ytelse

Pris

ca. 70 mio.

Areal

2300 m2

Enrrepriseform

Arkitekt og Rådgiver

By/Placering

Oslo

Byggherre

Omsorgsbygg, Oslo Kommune

Samarbejde m.

Totalentreprenør GAS og IN'BY Landskapsarkitekt

Beskrivelse

ARKITEKTONISK KVALITET TILPASSET DE NÆRE OMGIVELSENE OG BÆREKRAFTIGE PRINSIPPER

Nye Skullerudsbakken barnehage skal huse 240 barn i 10 baser og oppføres til plusshusstandard og vil motta miljøsertifisering “BREEAM Very good”. For å kunne oppnå en best mulig energistandard er det viktig å integrere designprinsipper for energi og miljø helt fra starten, og en kompakt bygningskropp med en bevisst orientering i forhold til solen er første bud for å redusere varmetap og optimere passive varmebidrag. Dette gjøres blant annet ved riktig tilpasning av vindusåpningenes størrelse og orientering mot himmelretningene. Tomtens topografi, lysforhold, støyforhold, vegetasjon og form er retningsgivende for valget av bygningstypologi og for plasseringen av bebyggelsen. En bevisst plassering og orientering i forhold til sol og vind sørger også for gode og skjermede utearealer på bestemte tider av året og til bestemte tider i løpet av dagen. Mot adkomsten i nordvest trekker bygget seg naturlig tilbake og danner et skjermet adkomsttorg som sikrer at barnas bevegelse fra første skritt er sikker i forhold til trafikken fra parkering, renovasjon og driftsmessige funksjoner. I sør og øst grenser bygget mot friområdet med skog, og i sør er det også satt av plass til å danne lekesone her hvor utsikten mot Skullerud Gård og skogen er aller flottest.

Lekeområdene får med dette stor variasjon i kvaliteter, med soner både mot nordøst, øst, sør og vest. Vi har valgt en løsning hvor barnehagen holdes i to plan, både med tanke på kompakthet, og for å frigjøre mest mulig plass til lek. Barnehagen er naturlig plassert i tomtens nordvestlige hjørne i henhold til verserende reguleringsplanutkast. Denne plaseringen drar full nytte av det tomta har å by på av naturtomt, utsikt, lys og sol i dagtimene. Med avsett i skala på byggene i konteksten og for at gjøre bygget relaterbar til barnas skala, har vi valgt å opdele det totale volumet i fire mindre ‘grupper’: Tre til barna og én til personale og teknikk. På denne måten tenkes den én stor barnehage i stedet som 3 små barnehager.

Alle parametre i prosjektet er designet med hensyn til både de nære brukerne av bygget, lokalmiljøet og det store bildeti fohold til klodens miljø og klima.

Skullerud Barnehage står indflytningsklar medio 2019

SIMILAR PROJECTS