Teglverkstomta Barnehage

Byggeår

2016

Ytelse

Arkitektrådgivning, Energirådgivning & Energidesign

Pris

ca. 40 mill. dkr.

Areal

ialt. 1.800 m²

Enrrepriseform

Totalentreprise

By/Placering

Oslo

Byggherre

Omsorgsbygg, Oslo Kommune

Samarbejde m.

GAS Georg Andresen & Sønner AS, IN'BY landskapsarkitekter, NP Consult, SWECO, COWI, Hjellnes Consult, Multiconsult

Beskrivelse

Teglverkstomta Passivhus daginstitusjon er vunnet i arkitektkonkurransen om en integrert dagsinstitusjon med plass til 144 barn i aldersgruppen 0-6 år. Dagsinstitusjonen er i sin hoveddisponering organisert slik at det skal skapes trygghet, oversikt og en fleksibilitet som tillater flere aktiviteter samtidig, såvel som fleksibilitet overfor endringer og uvikling etter behov. Fleksibiliteten blir også understreket i form av foldevegger, så flere rom kan slås sammen i forskjellige kombinasjoner ved større aktiviteter.

Dagsinstitusjonen Teglverkstomta er oppdelt i 3 hovedsoner: 1 Personalsone/teknisk sone mot nord, 1 funksjonssone med toaletter, trapper og garderober. De 2 sonene omkranses av en flytende sone med felles aktiviteter og områder som oppfordrer til aktivitet og lek i form av klatrevegger, aktivitetsområder og fordelingsområder i form av nisjer til ro og fordypelse.

Mot syd er barnas baserom plassert for å få et optimalt solinntak til oppholdsrommene, der barna uten trekk eller kuldebroer kan sitte og leke ved vinduene med utsikt over lekeplassen og grønne arealer. Imellom baserommene er forskjellige temarom plassert med plass til vanlig og grovmotorisk utfoldelse som oppfordrer til aktivitet og lek. Gjennom hele designet er det fokus på å skape en samhørighet mellom hele bygningens fasiliteter både i form av farger og materialer, som gjør det spennende og trygt å bevege seg rundt i bygningen.

I dagsinstitusjonens uterom er det innarbeidet LAR (lokal avledning av regnvann). I uteområdene anlegges forskjellige lekeområder oppdelt i store- og småbarnsområder, som oppfordrer til forskjellige former for aktiviteter med gyngestativer, klatretårn, sandkasser, sykkelruter, klatretrær, gummibelagte områder, bålplass og grønne arealer med naturlekeplasstemaer mm.

Barnehagen blir BREEAM-sertifisert i klassen ”very good” og er samtidig et plusshus med integrerte solceller på taket.

Konkurranseresultat:
Tildelt 1. premie i konkurranse utlyst av Omsorgsbygg Oslo Kommune.

SIMILAR PROJECTS