Reisegilde – Hareskov Barnehus

16 January, 2019 11:22

Onsdag den 14. november var børn, naboer, håndværkere, bygherrer, arkitekter og rådgivere samlet til rejsegilde i det nye børnehus i Hareskov.

Børnehuset er placeret på den stille villavej og opføres i stil med de omkringliggende boliger i røde mursten. Det er legepladsen som afgrænser og danner de ydre rammer for ”huset mellem træerne”, et hus som lokalmiljøet kan besøge og benytte sig af.
Vægge var rejst og tagspær kiggede mod himlen. Dagens fremmødte samledes i det som skal blive til børnehusets fællesrum, hvor der var udkig til rejsegildets krans, som kronen på et værket for dagens fejring. Borgmesteren, Ole Bondo Christensen (S) viste sin borgmesterkæde frem til de nysgerrige børn, og begivenheden bød på taler fra udvalgsformand Bettina Ugelvig Møller (S), entreprenør Lund & Staun samt arkitekt og partner fra BJERG Arkitektur, Maria Bjerg:

– Børnehuset i røde mursten og med grønt tag er sirligt placeret på grunden mellem træerne. Facadens forskydninger danner hver gruppes eget lille område i huset med egen have. Vores ambition har været at skabe et børnehus, hvor børn og pædagoger stortrives, på denne fantastiske grund mellem træerne. Et børnehus med bæredygtighed i børnehøjde, og hvor der er plads til leg, læring og ro. Men også et hus med hjerterum som inviterer lokalbefolkningen indenfor.
– Tak til bygherre og alle vores samarbejdspartnere som er med til at opføre et børnehus vi alle kan være stolte af.
Lød det fra arkitekten.
Efter de fremmødte havde råbt et 3-foldigt leve og set sig omkring i det nye børnehus, fik de fremmødte stillet sulten ved den, i dagens anledning, opstillede pølsevogn.

Rikke Toldam, daglig leder i Hareskov Børnehus ser frem til at kunne flytte ind med børn og pædagoger i det nye hus:
– BJERG Arkitektur har helt fra de indledende faser været lydhør overfor at opfylde de ønsker, vi har til børnehusets funktioner, i form af fleksible rammer og indretning.
– Jeg er meget tilfreds med den løbende dialog vi har med BJERG Arkitektur, og er meget spændt på at se det endelige resultat af Hareskov Børnehus.
Huset kommer til at huse op mod 100 vuggestue- og børnehavebørn.

Bygningen er designet til at overholde 2020 energirammen med tillæg af alternative energikilder i form af solceller. Børnehuset har derfor et meget lavt varmebehov, der minimerer driftsudgifterne til varme.
Hele energidesignet er brugervenlig, robust og fremtidssikret. Bygningens design er fornuftsdrevet med innovative og gennemtænkte løsninger samt et materialebrug, hvor levetiden maksimeres og vedligeholdelsen minimeres.

Børnehuset forventes færdig til april 2019.

BJERG LIVE