Ny Sognegård i Sct. Olai Sogn, Hjørring

18 december, 2019 11:06

Sct. Olai Sogn i Hjørring får ny bæredygtig sognegård med højt til loftet og plads til mange aktiviteter. BJERG Arkitektur har sat stregerne til den nye sognegård.

Baggrunden for tilblivelsen af en ny sognegård i Sct. Olai Sogn er udsprunget af et arbejde med at energioptimere den eksisterende bygning og skabe nye udvidede rammer for borgerne, så sognegården kan rumme den store variation af kirkelige aktiviteter. Overvejelser resulterede i at provstiudvalget anbefalede at den bedste løsning var, at rive den eksisterende bygning ned og bygge en ny sognegård.

Formand Kurt Madsen for Sct. Olai menighedsråd beretter:

– Den overordnede vision var og er, at vi skulle skabe et hus som kan bruges til mange forskellige
typer arrangementer, og en vision om at det skal være et hus man kan lide at opholde sig i.
Man taler så tit om at dørtrinet til kirken er højt, her skal der ikke være noget dørtrin, alle sognets beboere skal føle sig velkomne og taget vel imod.

Sct. Olai Sognegård vil blive et smukt hus på ca. 700 m2, der indbyder til at blive brugt, og som kan bruges meget fleksibelt både til kirkelige formål og som et vedkommende oplevelsesrigt kulturhus. Bæredygtighed og grønne tiltag er en integreret del af projektet i form af energieffektive konstruktioner, bæredygtige certificerede materialer.

Til glæde for skole, institutioner, plejecenter og foreninger

– Vores nærmeste naboer er en stor skole og et stort plejecenter, dem vil vi rigtigt gerne samarbejde med, i lighed med sognets andre institutioner og foreninger, her skal vi alle kunne mødes og være sammen. Det er også vigtigt at man oplever, at det er et hus som er en del af folkekirken, derfor er der krav om at samlingsalen skal indrettes så den kan bruges til kirkelige handlinger.

– Som følge af vores tætte naboskab til en stor skole, og dermed mange elever, fylder konfirmandundervisning meget i huset, og der er stillet krav om at forholdene omkring undervisningen, skal være så tæt på det optimale som muligt. Vi har også brugt meget tid på at optimere brugen af husets kvadratmeter, så vi ikke bygger flere m2 end vi har behov for, og holder os indenfor den økonomiske ramme, vi har fået stillet til rådighed.

– Alle disse forskellige ønsker har vi gennem samarbejdet med BJERG Arkitektur, arkitekt Jørgen Ussing, forsøgt at få tilgodeset i det hus vi nu snart går i gang med at bygge.

Ambitioner forud for igangsættelse af samarbejdet med BJERG Arkitektur

– Man kan godt sige at vi har haft den ambition, at vi som menighedsråd og dermed sognets repræsentanter, har taget opgaven særdeles seriøst, og at vi dermed har haft en vilje til at sætte vores præg på den endelige udformning af byggeriet. Vi har fra første dag talt økonomi, og det har arkitekten måttet acceptere, at vi hele tiden har villet have valgmuligheder og indflydelse på materialevalgene set i forhold til pris og kvalitet.

– Omkring valg af arkitekt var det vigtigt for os, at finde en der var indforstået med ovenstående præmis, samt var kreativ og god til at lytte, og villig til at tage den tid der skulle til for, at vi som rådsmedlemmer også havde mulighed for, at kunne følge godt med i fremskridtene i projektet.

– Det er vores ønske, at den nye bygning skal danne rammen om et aktivt sogneliv, og vores ønsker er, at vi kan have endnu flere aktiviteter, henvendt til alle aldersgrupper, i sognegården.
Menighedsrådet har tidligere arbejdet sammen med arkitekt Jørgen Ussing, BJERG Arkitektur.

Et hus for alle

– Vi har oplevet en meget personlig vejledning. Med baggrund i meget kreativ og lyttende tilgang, som menighedsrådet har oplevet i forbindelse med tidligere samarbejder, var det naturligt at indgå samarbejde på ny. Her fandt de første streger vej på papiret, et skitseprojekt var i gang og dannede rammen for at kunne hjemsøge den økonomi, der skulle til og udførelse af det endelige byggeprogram, fortæller formand Kurt Madsen.

Fra arkitekt Jørgen Ussing, BJERG Arkitektur lyder det:

– Samarbejdet med menighedsrådet har været usædvanligt godt – usædvanligt, fordi vi som arkitekter har oplevet en bygherre, der virkelig VILLE sit nye hus og har været parat til at investere tid og hjerteblod i at nå resultater sammen med os.

– Hyggeligt og også en smule hårdt ind imellem, fordi vi bruger ærlighed som redskab til at nå i mål med ambitionerne, og det kan betyde kritik af både ideer og processer.

– Arkitekturen blev vi hurtigt enige om, og vi blev mødt med stor accept af vores ideer om at skabe et venligt hus med et dynamisk udtryk – båret af markante gavle med forskellig taghældning og et murværk – hvor lyset får lov til at spille poetisk med.

– Det bliver et hus for alle – et hus man trives i – et fantastisk hus! Vent bare og se.

Et godt råd fra et lille menighedsråd med højt til loftet

– Det er en kæmpestor opgave for et lille menighedsråd at involvere sig i et projekt omkring nybyggeri eller større ombygninger, man skal være parat til at bruge mange timer, i hvert fald hvis man, som hos os har insisteret på at være med ind over stort set alle detaljer.

– Glæden ved det, er at kunne se et resultat rejse sig, og at det er givende at kunne få et samarbejde til at køre mellem professionelle rådgivere og rådsmedlemmer.

– Er man det mindste i tvivl om at man selv kan løfte opgaven, skal man absolut gøre brug af en bygherrerådgiver, de penge det koster kan være endog meget godt givet ud, lyder det fra Kurt Madsen.

Sct. Olai Sognegård er beliggende på Skagensvej 210 i Hjørring. Der foregår en del forskellige ting i sognegården, alt fra konfirmandundervisning, baby salmesang, cafe, med foredrag og musik, gudstjenester og flittige damer der strikker til fordel for Rumænien.
I sognegården er der højt til loftet i overført betydning og i ordets bogstavelige forstand. Lys og stemninger er et afgørende tema i sognegården, der er logisk opbygget omkring en stor foyer, der skaber forbindelse til alle bygningens mange rum, og i sig selv kan anvendes til mangeartede arrangementer både i samspil med salen og selvstændigt.

Byggeriet påbegyndes i starten af 2020.

BJERG LIVE