Nyt bæredygtigt børnehus i Hareskovby

23 februar, 2018 7:47

Et hus mellem træerne – tegnet og skaleret til børn

Pressemeddelelse 23. februar 2018

BJERG Arkitektur vinder totalentreprise-konkurrence om nyt børnehus i Hareskovby i samarbejde med Lund & Staun, SlothMøller Ingeniører og IN’BY Landskabsarkitekter.

Landskabet danner rammen for det nye lavenergi børnehus i Hareskovby i Furesø Kommune. I designet af børnehuset er der fokus på et helhedsindtryk, i samspillet mellem huset og naturen. Børnehusets design, placering og formgivning der nærmest favner landskabet, har været med udgangspunkt i at bevare alle træer på den i alt 3.953 m2 store grund.
Maria Bjerg Nørkjær, partner og arkitekt hos BJERG Arkitektur udtaler:

– Bygningens samlede volumen, er rent visuelt opdelt ved knæk og brud i hovedformen der omkranses af grundens eksisterende træer, hvor legende indspil og den lille skala for børn opstår.
Det nye børnehus er tegnet og skaleret til børn. Bygningen er ca. 918 m2 og vil komme til at huse op mod 100 vuggestue- og børnehavebørn, som får adgang til ude-køkken, liggehal, overdækket eksperimentarium, drivhus og amfiteater.

Solceller, bæredygtighed og robuste materialer
På børnehusets udvendige flader er der lagt vægt på naturlige og bæredygtige materialer, som tåler aktivt brug. Facadens opbygning i mursten er inspireret af og indskriver sig rent arkitektonisk i det omkringliggende villakvarter. På det udvendige skur, udekøkken og liggehal anvendes trælameller. Materialerne er robuste, slagfaste og formstabile med lavt vedligeholdelsesbehov. Bygningen er designet til at overholde 2020 energirammen med tillæg af alternative energikilder i form af solceller. Børnehuset har derfor et meget lavt varmebehov, der minimerer driftsudgifterne til varme.

Lavenergihus med totaløkonomiske fordele
Der er betydelige totaløkonomiske fordele ved børnehusets konstruktion som lavenergihus. Det kræver en minimal tilførsel af energi hvilket gavner klima, energi og miljø. Ved at bygningens samlede levetid forlænges, er der store besparelser at hente i nedsatte energiudgifter samt i bygningens samlede driftsomkostninger. Det energieffektive bygningsdesign udnytter desuden solens varme gennem vinduer, og holder samtidig på varmen i de kolde perioder, hvor frisk luft ventileres gennem det intelligente ventilationsanlæg. Fokus på vinduer og sundhedsfremmende dagslysindtag, spiller desuden en vigtig rolle i designet af huset, som har adskillige ovenlysvinduer.
– Dagslys er et vigtigt designelement. Sollyset er ikke kun med til at dække energibidraget i bygningen – det bruges også til at forbedre dagslyskvaliteten og -niveauet. Sollys og dagslys har en sundhedsfremmende effekt på børn og voksnes trivsel, særlig det lys, der kommer i vinterperioden, hvor vi opholder os mere indendørs. Desuden reduceres behovet for kunstigt lys og dermed reduceres strømforbruget, udtaler arkitekt Maria Bjerg Nørkjær.

Hele energidesignet er brugervenlig, robust og fremtidssikret. Bygningens design er fornuftsdrevet med innovative og gennemtænkte løsninger samt et materialebrug, hvor levetiden maksimeres og vedligeholdelsen minimeres.

Børnehuset forventes færdig til april 2019.

BJERG LIVE